A Népvándorlás kori és Középkori Régészeti Tanszék 2017-ben alakult Vida Tivadar vezetésével, átvéve a korábbi Ős- és Koratörténeti Régészeti Tanszéktől a népvándorlás kori régészet, és a Magyar Középkori és Kora Újkori Régészeti Tanszéktől (1990-2017) a középkori és kora újkori régészet oktatásának feladatait. Az új tanszék ezáltal, egyesítve az írásos és tárgyi forrásokkal egyaránt rendelkező korszakok kutatását és oktatását, a „történeti régészet” (historische Archäologie, Historical Archaeology) tematikáját és módszertanát követi.

...
Dr. Vida Tivadar

tanszékvezető egyetemi docens, mb. intézetigazgató

   1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B.
     133. szoba
   +(36)-1-411-6500 / 2922
   vida.tivadar@btk.elte.hu

...
Dr. Rácz Zsófia

egyetemi adjunktus

   1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B.
     26. szoba
   +(36)-1-411-6500 / 2922
   zsofia_racz@yahoo.de

...
Dr. Mészáros Orsolya

egyetemi adjunktus

   1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B.
     4. szoba
   +(36)-1-411-6500 / 2914
   meszarosorsolya@yahoo.it

...
Dr. Mordovin Maxim

egyetemi adjunktus

   1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B.
     140. szoba
   +(36)-1-411-6500 / 2927
   mordovin.maxim@btk.elte.hu

 
...
Nagy Szabolcs Balázs

egyetemi tanársegéd

   1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B.
     4. szoba
   +(36)-1-411-6500 / 2914
   nagyszabolcsbalazs@gmail.com

...
Dr. Feld István

ny. egyetemi docens

   1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B.
     140. szoba
   +(36)-1-411-6500 / 2927
   feld.istvan@btk.elte.hu

...
Koncz István

tudományos segédmunkatárs

   1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B.
     3. szoba
   +(36)-1-411-6500 / 2350
   fredgar22@gmail.com

...
Gulyás Bence

doktorandusz

   1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B.
     124/b. szoba
   +(36)-1-411-6500 / 2925
   gbence55@hotmail.com