...

Dr. Borhy László

egyetemi tanár
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B.
Szobaszám: 141
Tel: +(36)-1-411-6500 / 2928
Fax: 00-36-1-4116553
Email: borhy.laszlo@btk.elte.hu
Születési idő, hely:
ÉvIntézményMinősítés
2014MTALevelező tag
2010ELTE BTKTörténelemtudományok Doktori Iskola, Régészet Doktori Programjának vezetője
2004MTATörténelemtudományok doktora
2002ELTE BTKHabilitált doktor
1996ELTE BTKPhD
1991ELTE BTKegyetemi doktor (dr. univ.)
1988ELTE BTKokleveles régész-történész
ÉvMunkahelyBeosztás
2017-ELTErektor
2015-2017ELTE BTKdékán
2014-2018ELTE BTK Régészettudományi Intézetintézetigazgató
2006-ELTE BTK Ókori Régészeti Tanszékegyetemi tanár
2005-2018ELTE BTK Ókori Régészeti Tanszéktanszékvezető
1998-2006ELTE BTK Ókori Régészeti Tanszékegyetemi docens
1997ELTE Rektori Titkárságtitkárságvezető
1995ELTE BTK Régészettudományi Intézetigazgatóhelyettes
1994-1998ELTE BTK Ókori Régészeti Tanszékegyetemi adjunktus
1992Ruprecht-Karls-Universität, HeidelbergHochschulassistent
1991-1994ELTE BTK Régészeti Tanszékcsoportegyetemi tanársegéd
1988MTATMB-ösztöndíjas

BA képzés
KódCímTípus
MA képzés
KódCímTípus

BA képzés
KódCímTípus
BBN-REG-SZDSzakdolgozat (Egyéni szakdolgozati felkészülés)Egyéni felkészülés
BBN-REG11-603Római régészeti főelőadás 3.Előadás
BBN-REG-613Római régészeti szeminárium 3.: Záródolgozati szeminárium 1.Gyakorlat
MA képzés
KódCímTípus
BMA-REGD-R201.15Római régészeti előadás (Epigráfia)Előadás
BMA-REGD-R211.1Római régészeti szeminárium 1.Gyakorlat
BMA-REGD-R211.3Római régészeti szeminárium 3.Gyakorlat

BA képzés
KódCímTípus
BBN-REG-613Római régészeti szeminárium 3.: Záródolgozati szeminárium 1.Szeminárium
BBN-REG-SZDSzakdolgozat (Egyéni szakdolgozati felkészülés)Egyéni felkészülés
BBN-REG11-601Római régészeti főelőadás 1. Pannonia története és régészeteElőadás
MA képzés
KódCímTípus
BMA-REGD-R221.3aRómai régészeti szakdolgozati szeminárium 1.Konzultáció
BMA-REGD-SZDSzakdolgozat (Egyéni szakdolgozati felkészülés)Előadás

BA képzés
KódCímTípus
BBN-REG11-002AlapvizsgaVizsgakurzus
MA képzés
KódCímTípus
BMA-REGD-R201.7Római amphitheatrumokElőadás
BMA-REGD-R211.2Római régészeti szeminárium 2.Gyakorlat
BMA-REGD-R221.2Római régészeti szakdolgozati szeminárium 2.Szakdolgozati konzultáció
BMA-REGD-R221.3Római régészeti szakdolgozati szeminárium 3.Szakdolgozati konzultáció
BMA-REGD-R221.4Római régészeti szakdolgozati szeminárium 4.Szakdolgozati konzultáció
BMA-REGD-SZDSzakdolgozat (Egyéni szakdolgozati felkészülés)Egyéni felkészülés

BA képzés
KódCímTípus
BBN-REG11-205Bevezetés az ókori régészetbeVizsgakurzus
BBN-REG11-601Római régészeti főelőadás 1. Pannonia története és régészeteVizsgakurzus
BBN-REG11-604Római régészeti főelőadás 4.Vizsgakurzus
BBN-REG11-612Római régészeti szeminárium 2.Vizsgakurzus
MA képzés
KódCímTípus
BMA-REGD-R201.9Latin epigraphiaElőadás
BMA-REGD-R211.1Római régészeti szeminárium 1.Gyakorlat
BMA-REGD-R221.3Római régészeti szakdolgozati szeminárium 3.Szakdolgozati konzultáció

BA képzés
KódCímTípus
BBN-REG11-205Bevezetés az ókori régészetbeElőadás
BBN-REG11-601Római régészeti főelőadás 1. Pannonia története és régészeteVizsgakurzus
BBN-REG11-604Római régészeti főelőadás 4.Előadás
BBN-REG11-611Római régészeti szeminárium 1.Vizsgakurzus
BBN-REG11-612Római régészeti szeminárium 2.Gyakorlat
BBN-REG-SZDSzakdolgozat (Egyéni szakdolgozati felkészülés)Egyéni felkészülés
MA képzés
KódCímTípus
BMA-REGD-R221.2Római régészeti szakdolgozati szeminárium 2.Gyakorlat
BMA-REGD-R221.4Római régészeti szakdolgozati szeminárium 4.Gyakorlat
BMA-REGD-SZDSzakdolgozat (Egyéni szakdolgozati felkészülés)Egyéni felkészülés

ÉvIntézményTagság, díj
2014ELTE BTK Habilitációs Bizottságelnök
2014Komárom városdíszpolgár
2013ELTE-BTKgróf Cziráky Antal-díj
2013Magyar Tudományos Akadémialevelező tag
2010-2014Znanstvei Savjet Medunarodnog Istraživačkog Centra za Arheologiju (Horvátország, Pula)elnökségi tag
2010Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Szakkolégiumatag
2007-2009MAB Társadalomtudományi Szakbizottságtag
2007Magyar Tudományos AkadémiaAkadémiai Díj
2007Studia Europaea Gnesnensiaszerkesztőségi tag
2006-2010MTA Vallástudományi Elnöki Bizottságtitkár
2006-2009Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományi Osztályatanácskozási jogú tag
2005Sylloge Epigraphica Barcinonensis sc. ókortudományi folyóirat (Barcelona)szerkesztőségi tag
2005Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (Área de Historia e Artes), Ministerio de Educación y Ciéncia, Madridszakértő
2005MAB akkreditációs látogatóbizottságtag
2005OTKA-zsűritag
2004Magyar Régészeti és Művészettörténeti TársulatKuzsinszky-díj
2004Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumakulturális szakértő
2003MAB szak-akkreditációfelkért bíráló
2002KÖH Ásatási Bizottságatag
2002MTA Régészeti Bizottságatag
2002MTA Ókortörténeti Bizottságatag
2002MTA Ókortörténeti Bizottságatitkár
2002Association Internationale d’Epigraphie Grecque et Latineelnökségi tag
2002Association pour la Peinture Murale Antiquealelnök
2002Association Internationale d’Epigraphie Grecque et Latinetag
2001Association pour la Peinture Murale Antiqueelnökségi tag
2001a szlovákiai Izsa (Iža) polgármesterénekemlékérme
1998Österreichisches Archäologisches Institut der Österreichischen Akademien der Wissenschaftenlevelező tag
1997Pro Urbe-Komáromdíj
1995Association pour la Peinture Murale Antiquetag
1994Komárom város polgármesterénekezüst emlékérme
1991Ókortudományi Társaságtag, vezetőségi tag
1990Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulattag

Oktatási tevékenység

Előadások, szemináriumok, forrásolvasások, speciális kollégiumok tartása az ELTE BTK Régészettudományi Intézetében római provinciák régészete és klasszika archaeologia szakos hallgatóinak római hadtörténet, római történelem, római provinciális régészet, római császárkori művészet, ókori falfestészet, római provinciális anyagismeret, Pannonia régészete, latin epigraphia tárgykörökben, római koros tanásatás vezetése Brigetio polgárvárosában.

 

Tudományos tevékenység

Régészeti kutatások a késő római hadtörténet, római császárkori művészet, ókori falfestészet, glyptika, latin epigraphia területén, római koros tanásatás vezetése Brigetio polgárvárosában, filológiai – ókortörténeti kutatások a késő római hadtörténet forrásai területén (Ammianus Marcellinus, Notitia Dignitatum).

 

Részvétel tudományos projektekben, projektek vezetése

2012      OTKA Kutatócsoport vezetője

2012      MTA-ELTE Interdiszciplináris Régészeti Kutatócsoport vezetője

2004    “Kultúra 2000” Európai Uniós nemzetközi pályázat társszervezője, a mainzi Museum für Antike Schiffahrttal közösen beadott “Transformation – Die Entstehung einer gemeinsamen Kultur in den Nordprovinzen des Römischen Reiches von Britannien bis zum Schwarzen Meer” pályázatban

2004    Nemzeti Kulturális Alapprogram “Kultúra 2000” pályázata

2001    regionális régészeti és kulturális-turisztikai együttműködés Komárom-Komárno-Iža településekkel az Európai Unió Phare-Programja keretében

2000    Széchenyi Professzori Ösztöndíj

1999    NATO Science Programme, Cooperative Science and Technology Sub-Programme, Collaborative Linkage Grant magyarországi résztvevője a Jénai Egyetemmel, a Manchestery Egyetemmel és az Instituto Portugues do património Arquitectónicoval együttműködésben” Comparative Studies in the Geophysical Prospection of archaeological Sites” témában

1999    Programa del convenio de cooperacion científico técnica entre reino de España y la Republica de Hungría közös pályázata a Barcelonai Egyetemmel “La cultura escrita en el instrumentum domesticum de Aquincum y Brigetio y su relación con Hispania” témában, a pályázat magyar felelőse

1997    A Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj és hozzá kutatástámogatás elnyerése

1997    Ifjúsági OTKA kutatócsoport vezetője Integrált anyagvizsgálati módszerek alkalmazása a környezetrégészeti kutatásokban (F 023585) témában

1997 AMFK-pályázat elnyerése “A tanásatások eredményeinek térinformatikai kiértékelése és feldolgozása” címmel

1993    Ifjúsági OTKA kutatócsoport vezetője, Új módszerek alkalmazása a környezetrégészeti kutatásokban (F 006968) témában

1992    TEMPUS-pályázat a Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg, az Universidad de Barcelona és az ELTE közötti háromoldalú együttműködésben Rom und Europa: antike Grundlagen für die europäische Integration címmel

Ásatások
Kutatási programok