...

Dr. Siklósi Zsuzsanna

egyetemi adjunktus
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B.
Szobaszám: 7
Tel: +(36)-1-411-6500 / 2116
Fax: 00-36-1-4116553
Email: siklosi.zsuzsanna@btk.elte.hu
Születési idő, hely: Budapest, 1979.
ÉvIntézményMinősítés
2010ELTE BTKPhD
2003ELTE BTKokleveles régész
ÉvMunkahelyBeosztás
2017-ELTE BTK Őskori és Elő-Ázsiai Régészeti Tanszékegyetemi adjunktus
2015-2017ELTE BTK Ős- és Koratörténeti Régészeti Tanszékegyetemi adjunktus
2011-2015ELTE BTK Ős- és Koratörténeti Régészeti Tanszéktudományos munkatárs
2007-2010ELTE BTK Ős- és Koratörténeti Régészeti Tanszéktudományos segédmunkatárs
2004-2007ELTE BTK Régészettudományi IntézetPhD ösztöndíjas
2003-2004Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságarégész, segédmuzeológus
1997-1998Budapesti Történeti Múzeum, Ős- és Népvándorlás kori Osztálygyűjteménykezelő

BA képzés
KódCímTípus
MA képzés
KódCímTípus

BA képzés
KódCímTípus
BBN-REG-431Ősrégészeti szigorlat 1.Vizsgakurzus
BBN-REG-SZDSzakdolgozat (Egyéni szakdolgozati felkészülés)Egyéni felkészülés
BBN-REG11-200Bevezetés az őskori régészetbeElőadás
BBN-REG11-401Ősrégészeti főelőadás 1: Paleolitikum és neolitikumElőadás
BBN-REG-210.S10Őskoros leletanyag feldolgozásaGyakorlat
BBN-REG-415Ősrégészeti szeminárium 5.Gyakorlat
BBN-REG-103Könyvtári és szakirodalmi ismeretekGyakorlat
BBN-REG11-402Ősrégészeti főelőadás 2.Előadás
BBN-REG-210.S12Polgár-Csőszhalom radiokarbon modellezéseGyakorlat
BBN-REG-103Könyvtári és szakirodalmi ismeretekGyakorlat
BBN-REG11-402Ősrégészeti főelőadás 2.Előadás
BBN-REG-210.S12Polgár-Csőszhalom radiokarbon modellezéseGyakorlat
MA képzés
KódCímTípus
BMA-REGD-S201.17Ősrégészeti előadás. TársadalomrégészetElőadás
BMA-REGD-S211.3Ősrégészeti szemináriumGyakorlat
BMA-REGD-S221.3Ősrégészeti szakdolgozati szemináriumGyakorlat
BMA-REGD-S232.18Őskoros leletfeldolgozásGyakorlat

BA képzés
KódCímTípus
BBN-REG-401:2Ősrégészeti főelőadás 1: Paleolitikum és neolitikumElőadás
BBN-REG-411Ősrégészeti szeminárium 1.Gyakorlat
BBN-REG-413Ősrégészeti szeminárium 3.Gyakorlat
BBN-REG-421Ősrégészeti anyagismeret 1.Gyakorlat
BBN-REG-431Ősrégészeti szigorlat 1.Vizsgakurzus
BBN-REG11-200Bevezetés az őskori régészetbeElőadás
BBN-REG11-401Ősrégészeti főelőadás 1: Paleolitikum és neolitikumElőadás
BBN-REG11-411Ősrégészeti szeminárium 1.Gyakorlat
BBN-REG11-413Ősrégészeti szeminárium 3.Gyakorlat
BBN-REG11-421Ősrégészeti anyagismeret 1.Gyakorlat
BBN-REG11-422Ősrégészeti anyagismeret 2.Gyakorlat
MA képzés
KódCímTípus
BMA-REGD-S221.1Ősrégészeti szakdolgozati szemináriumGyakorlat
BMA-REGD-S221.3Ősrégészeti szakdolgozati szemináriumGyakorlat
BMA-REGD-S232.23Anyagismeret 1. (Paleolitikum és neolitikum)Gyakorlat

BA képzés
KódCímTípus
BBN-REG-SZDSzakdolgozat (Egyéni szakdolgozati felkészülés)Egyéni felkészülés
MA képzés
KódCímTípus
BMA-REGD-S221.2Ősrégészeti szakdolgozati szemináriumGyakorlat

BA képzés
KódCímTípus
BBN-REG11-402Ősrégészeti főelőadás 2.Vizsgakurzus
BBN-REG11-413Ősrégészeti szeminárium 3.Gyakorlat
BBN-REG-SZDSzakdolgozat (Egyéni szakdolgozati felkészülés)Egyéni felkészülés
MA képzés
KódCímTípus
BMA-REGD-S221.1Ősrégészeti szakdolgozati szemináriumGyakorlat
BMA-REGD-SZDSzakdolgozat (Egyéni szakdolgozati felkészülés)Egyéni felkészülés

BA képzés
KódCímTípus
BBN-REG11-200Bevezetés az őskori régészetbeVizsgakurzus
BBN-REG-SZDSzakdolgozat (Egyéni szakdolgozati felkészülés)Egyéni felkészülés
BBN-TÖR11-400.S38Őskoros műhelyszemináriumGyakorlat
MA képzés
KódCímTípus
BMA-REGD-S221.4Ősrégészeti szakdolgozati szemináriumGyakorlat

ÉvIntézményTagság, díj
2017ERC által támogatott kutatócsoportnál történő tapasztalatszerzés (NKFIH)ösztöndíj
2016-2019Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (MTA)ösztöndíj
2014DAAD (Frankfurt am Main, Römisch-Germanische Kommission)ösztöndíj
2005Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány és Doktoranduszok Országos SzövetségePublikációs ösztöndíj
2004-Ősrégészeti Társaságtag
2004-Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társaságtag
2003-European Association of Archaeologiststag
2000-2003Köztársasági Ösztöndíjösztöndíj
1999-2004Láthatatlan Kollégiumtag
Oktatási tevékenység

Őskor (neolitikum, rézkor) szeminárium
Őskor (neolitikum, rézkor) proszeminárium
Őskor (neolitikum, rézkor) anyagismeret
Bevezetés az őskor régészetébe szeminárium, előadás
Bevezetés a régészeti módszertanba
Társadalomrégészet
Szaktárgyi segédtudomány:
Temetkezések kutatásának módszerei
Nemi szerepek kutatása az őskorban
Innováció az őskorban
Őskoros leletfeldolgozás

 

Tudományos tevékenység

Kutatási területe a Kárpát-medence neolitikuma és rézkora. Főbb kutatási területei a neolitikum és rézkor társadalomrégészete, a korszak abszolút kronológiája. Főbb érdeklődési területei: társadalomrégészet, különösen a társadalmi egyenlőtlenség, a temetkezések, a nemi szerepek kutatása és ezek tükröződésének vizsgálata az anyagi kultúrában (Spondylus és réztárgyak vizsgálata), régészetelmélet, módszertan, abszolút kronológia (radiokarbon keltezés).

Részt vett Aszód-Papi földek késő neolitikus lelőhely monografikus feldolgozásában (OTKA pályázat, vezető kutató Dr. Kalicz Nándor).

2012-2015 között Kora és középső rézkori települések, temetők és fémleletek térbeli és időrendi összefüggései az Alföldön (OTKA PD 101062) címmel irányította az alföldi kora és középső rézkori változások komplex vizsgálalát célzó projektet.

Berettyóújfalu-Szilhalom tell település és környezetének kutatása német-magyar együttműködésben, a frankfurti Römisch-Germanische Kommission munkatársával Daniel Neumannal.

Kutatási programok