Általános

Kovács T. (szerk): A Magyar Nemzeti Múzeum régészeti kiállításának vezetője. Kr.e. 400000-Kr.u. 804. Budapest 2002

Renfrew, C.: A civilizáció előtt. Budapest 1995.

Renfrew, C.–Bahn, P.: Régészet. Elmélet, módszer, gyakorlat. Budapest 1999.

Visy Zs. (szerk.): Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest 2003.

Szombathy V. (szerk.): A magyar régészet regénye. Budapest 1976

Szombathy V. (szerk.): Évezredek hétköznapjai. Budapest 1973

Szombathy V. (szerk.): Régészeti barangolások Magyarországon. Budapest 1983

The Times Atlasz. Régészet. Budapest 1994.

Ősrégészet

Burenhult, G.: Az első emberek. Budapest 1995.

Burenhult, G.: A kőkori világ. Budapest 1995.

Ecsedy I.–Kemenczei T.–Kovács T.: A bronzkor kincsei Magyarországon. Pécs 1995.

Harding, D. W.: Az őskori Európa. Budapest 1986.

Kalicz N.: Agyag istenek. A neolitikum és rézkor emlékei Magyarországon. Budapest 1980.

Kovács T.: A bronzkor Magyarországon. Budapest 1977.

Kőszegi Frigyes: A történelem küszöbén. Budapest 1983.

Leakey, R. E.–Lewin, R.: Fajunk eredete. Budapest 1986.

Havassy P. (szerk.): Hatalmasok a viadalokban. Az Alföld szkíta kora. Gyulai katalógusok 10. Gyula 2001.

Makkay J.: A tiszaszőlősi kincs. Nyomozás egy rézkori fejedelem ügyében. Budapest 1985.

Raczky P. (szerk.): Dombokká vált évszázadok. Bronzkori tell-kultúrák a Kárpát-medence szívében. Szolnok–Budapest 1992.

Pigott, S.: Az európai civilizáció kezdetei. Budapest 1987.

Szabó Miklós: A keleti kelták. Budapest 2005.

Waechter, J.: Az ember őstörténete. Budapest 1988.

Antik régészet

Németh Gy. – Ritoók Zs. – Sarkady J. – Szilágyi J. Gy.: Görög művelődéstörténet. Budapest, 2006.

Swiderkowna, A.: A hellenizmus kultúrája. Budapest, 1981.

Castiglione L., Hellénisztikus művészet, Budapest 1980.

Pallottino, M., Az etruszkok, Budapest 1980.

Warren, P.: Az égei civilizációk. Budapest 1989.

A római provinciák régészete

Fitz J., Pannonia születése, Budapest 1999.

Póczy K., Aquincum. Budapest római kori történelmi városmagja, Budapest 2004.

Grant, M., Róma császárai, Budapest 1996.

Mócsy A., Pannonia a korai császárság idején, Budapest 1974.

Mócsy A., Pannonia a kései császárkorban, Budapest 1974.

Castiglione L., Római művészet, Budapest 1971.

Népvándorláskori régészet

Bóna I.: A középkor hajnala: a gepidák és a langobardok a Kárpát-medencében. Budapest, 1974.

Bóna I.: A hunok és nagykirályaik. Budapest, 1993.

Bóna I., A népvándorlás kor és a korai középkor története Magyarországon. In: Székely Gy. (szerk.), Magyarország története I. Előzmények és magyar történet 1242-ig 1. Budapest, 1984, 265-373.

Dienes I.: A honfoglaló magyarok. Budapest, 1975.

Fodor I. (szerk.): „Őseinket felhozád…” A honfoglaló magyarság. Kiállítási katalógus. Budapest, 1996.

Havassy P. (szerk.), Jazigok, roxolánok, alánok. Szarmaták az Alföldön. Gyulai katalógusok 6. Gyula, 1988.

László Gy.: A népvándorláskor művészete Magyarországon. Budapest, 1970.

Révész L., Emlékezzetek utatok kezdetére… Régészeti kalandozások a magyar honfoglalás és államalapítás korában. Budapest, 1999.

Középkori régészet

Altmann J. – Biczó P. – Buzás G.: Medium Regni. Budapest, 1996.

Buzás G.-Feld I.-Tóth E.: Magyar építészet 1-3. Budapest, 2001 -2003.

Duby, G.: A katedrálisok kora. Budapest, 1984.

Engel P. – Kristó Gy. – Kubinyi A.: Magyarország története 1301-1526. Budapest, 2003.

Fehér Géza: Török kori iparművészeti alkotások. Budapest, 1975.

Fügedi E.: Kolduló barátok, polgárok, nemesek. Tanulmányok a magyar középkorról. Budapest, 1981.

Gerő L. (szerk.): Várépítészetünk. Budapest, 1975.

Granasztói György: A középkori magyar város. Budapest, 1980.

Győrffy Gy: István király és műve. Budapest, 1983.

Hanák Péter (szerk.): Hogyan éltek elődeink. Budapest, 1980. 7-33.

Hegyi K. – Zimányi V.: Az oszmán birodalom Európában. Budapest, 1986.

Marosi Ernő-Wéhli Tünde: Az Árpád-kor művészeti emlékei. Képes atlasz, Budapest, 1997.

Pálóczi-Horváth A.: Besenyők, kunok, jászok. Budapest, 1989.

Horváth László (szerk.): Várak a 13. században. Castrum Bene 1989. Gyöngyös, 1990.

Zarnecki, G.: Kolostorok, szerzetesek, barátok. Budapest, 1986.

Zolnay László: Kincses Magyarország. Budapest, 1977.