...

Dr. Rupnik László

egyetemi tanársegéd
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B.
Szobaszám: 125
Tel: +(36)-1-411-6500 / 2916
Fax: 00-36-1-4116553
Email: rupnik.laci@gmail.com
Születési idő, hely:
ÉvIntézményMinősítés
2015ELTE BTKPhD
2006ELTE BTKokleveles régész
ÉvMunkahelyBeosztás
2017-ELTE BTK Archaeometria, Régészeti Örökség és Módszertan Tanszékegyetemi tanársegéd
2015-2017ELTE BTK Archaeometriai és Régészetmódszertani Tanszékegyetemi tanársegéd
2011-2015MTA-ELTE Interdiszciplináris Régészettudományi Kutatócsoporttudományos segédmunkatárs
2008-2011ELTE BTK Régészettudományi Intézettudományos segédmunkatárs

BA képzés
KódCímTípus
MA képzés
KódCímTípus

BA képzés
KódCímTípus
BBN-REG-232Tereptan 2.Gyakorlat
BBN-REG-232Tereptan 2.Gyakorlat
MA képzés
KódCímTípus
BMA-REGD-105.31TerepjárásElőadás

BA képzés
KódCímTípus
BBN-REG11-221Ásatási gyakorlat 1.Gyakorlat
BBN-REG11-222Ásatási gyakorlat 2.Gyakorlat
BBN-REG17-221.G1Ásatási gyakorlat 1.Szakmai gyakorlat
BBN-REG17-271Archaeometriai szeminárium 1.Szeminárium
BBN-TÖR11-400.G21Régészeti topográfia terepgyakorlatGyakorlat
BBN-TÖR11-400.G33Régészeti topográfia terepgyakorlat 2Gyakorlat
MA képzés
KódCímTípus
BMA-REGD-101Ásatási gyakorlat 2.Gyakorlat
BMA-REGD-101:2Ásatási gyakorlat 1.Gyakorlat

BA képzés
KódCímTípus
BBN-REG-210.G5Bevezetés a tárgydokumentálás módszereibe 2Szeminárium
BBN-REG-210.G6Régészeti topográfia terepgyakorlatGyakorlat
BBN-REG11-231TereptanGyakorlat
BBN-REG11-231TereptanGyakorlat
BBN-REG17-272Archaeometriai szeminárium 2.Szeminárium
BBN-TÖR11-400.G24Bevezetés a tárgydokumentálás módszereibe 2Gyakorlat
BBN-TÖR11-400.G27Topográfia gyakorlatGyakorlat
BBN-TÖR11-400.G33Régészeti topográfia terepgyakorlat 2Gyakorlat
MA képzés
KódCímTípus
BMA-REGD-106:10Rajztól a tábláig. Vektorgrafikus szoftverhasználat a régészetben.Szeminárium
BMA-REGD-106:12Régészeti topográfia terepgyakorlatGyakorlat

BA képzés
KódCímTípus
BBN-REG11-221Ásatási gyakorlat 1.Szakmai gyakorlat
BBN-REG11-222Ásatási gyakorlat 2.Szakmai gyakorlat
BBN-REG17-271Archaeometriai szeminárium 1.Szeminárium
BBN-REG-210.G1Bevezetés a tárgydokumentálás módszereibeGyakorlat
BBN-TÖR11-400.G19Bevezetés a tárgydokumentálás módszereibeGyakorlat
BBN-TÖR11-400.G21Régészeti topográfia terepgyakorlatGyakorlat
MA képzés
KódCímTípus
BMA-REGD-101Ásatási gyakorlat 2.Szakmai gyakorlat
BMA-REGD-101:2Ásatási gyakorlat 1.Szakmai gyakorlat

BA képzés
KódCímTípus
BBN-REG11-231TereptanGyakorlat
BBN-REG11-231TereptanGyakorlat
BBN-TÖR11-400.G27Topográfia gyakorlatGyakorlat
BBN-TÖR11-400.G24Bevezetés a tárgydokumentálás módszereibe 2Szeminárium
MA képzés
KódCímTípus
BMA-REGD-106:16Terepbejárási adatok feldolgozásaGyakorlat

ÉvIntézményTagság, díj
2011Magyar Régész Szövetségtag
2008VEAB Iparrégészeti és Archaeometriai Munkabizottságtag
2004Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulattag

Oktatási tevékenység
  • Régészeti anyagismeret
  • Régészeti dokumentációs eljárások
  • Az Európai Unió Culture 2007 programjának keretében Aerial Archaeology Training School oktatója, Kostolac, Szerbia, 2011. június 3-14.

 

Tudományos tevékenység

Doktori disszertációjában Pannonia római kori vasszerszámainak feldolgozását tűzte ki célul. Ehhez kapcsolódóan számos lelőhely vasleleteinek feldolgozását végezte el együttműködve, többek között a BTM Aquincumi Múzeum, a Ferenczy Múzeum és a keszthelyi Balatoni Múzeum kollégáival. Részt vesz az ELTE BTK Régészettudományi Intézet több nemzetközi együttműködés keretében végzett kutatásában. Így 2008-2012 között tagja volt a Povegliano-Veronese vaskori temetőjét feltáró és feldolgozását végző csapatnak. Továbbá 2005 óta rendszeres résztvevője a franciaországi Mont Beuvray kelta oppidumán végzett feltárásoknak. Ennek keretében befejezés előtt áll az itt végzett magyar ásatások során napvilágot látott vastárgyakat feldolgozó munkája.

A római vasművesség vizsgálata mellett 2007 óta több topográfiai és légi régészeti témájú kutatás részese, amelyek Magyarország mellett Románia területére is kiterjednek. Ezen belül kiemelt figyelmet szentel az antik Brigetio (Komárom/Szőny) egykori topográfiájának és természeti környezetének nem romboló régészeti, illetve távérzékelési módszerekkel történő vizsgálatának.

Légirégérégészeti és topográfiai kutatások Magyarországon (OTKA 68824; vezető kutató: Czajlik Zoltán) – fiatal kutató

A késő vaskori elit Európában (OTKA 78303; vezető kutató: Szabó Miklós) – fiatal kutató

Workshop for Reading Past and Present Landscapes in Central Europe, International Visegrad Fund, 2012. október 15-21. Sárvíz-völgy – résztvevő

A brigetiói katonaváros és legiotábor komplex régészeti kutatása (OTKA 108667; vezető kutató: Borhy László) – résztvevő

Danube Transnational Programme, Monumentalized Early Iron Age Landscapes in the Danube river basin (Iron-Age-Danube, DTP-1-248-2.2) – résztvevő

Ásatások