...

Gulyás Bence

doktorandusz
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B.
Szobaszám: 124/b
Tel: +(36)-1-411-6500 / 2925
Fax: 00-36-1-4116553
Email: gbence55@hotmail.com
Születési idő, hely:
ÉvIntézményMinősítés
2015ELTE BTKokleveles régész (MA)
2013ELTE BTKtörténelem alapszak, régészet szakirány (BA)
ÉvMunkahelyBeosztás
2015-ELTE BTK Régészettudományi IntézetPhD-ösztöndíjas

BA képzés
KódCímTípus
MA képzés
KódCímTípus

BA képzés
KódCímTípus
MA képzés
KódCímTípus

BA képzés
KódCímTípus
MA képzés
KódCímTípus

ÉvIntézményTagság, díj

Oktatási tevékenység

Főkollégium (A háború és az erőszak régészete a kora középkorban)
Szaktárgyi segédtudományok (Kelet-Európa az 5–7. században; A Pontus-vidék és a mediterrán világ a
4-7. században, Bevezetés Bizánc régészetébe (5–10. század))

 

Tudományos tevékenység

Kutatási terület: Kora középkori temetők és magányos temetkezések vizsgálata. Kulturális
kapcsolatok modellezése.

Kutatási témák: Kelet-Európa nomádjai az 5–7. században és kapcsolataik a letelepedett népekkel. A
kora avar kori Tiszántúl kulturális kapcsolatai