A lelőhely területén összesen 163 objektumot tártunk fel, amelyek nagyrészt az Árpád-korra keltezhetőek, néhány gödörből újkori anyag került elő, a jelenségek egy része pedig leletanyag és rétegösszefüggések hiányában nem datálható. Az objektumok túlnyomó része sekély, kisméretű gödör illetve sekély árok, minimális leletanyaggal. Kiemelhető, jelentősebb leletek a feltárás során nem kerültek elő, településszerkezeti – településtörténeti szempontból különösebb következtetések nem vonhatók le, mindössze annyi figyelhető meg, hogy a kisméretű, egymással gyakorlatilag szinte azonos méretű sekély gödrök jelentős része a nyomvonalon egy K-Ny irányban végighúzódó, viszonylag nagyméretű árok két oldalán helyezkedik el.