2012–2014 között az ELTE BTK Régészettudományi Intézete néhány diákjának, PhD-hallgatójának és oktatójának lehetősége nyílt rá, hogy a neves észak-lengyelországi lelőhelyen, Wielbarkban (Malbork-Wielbark, Pomerániai vajdaság) részt vegyen egy nemzetközi tanásatáson, amelyet az Erasmus támogatott. Malbork-Wielbark 1. lelőhelye a késő vaskorban és a római császárkorban elterjedt Wielbark-kultúra névadó – és egyben egyik legjelentősebb – temetkező helye. A Visztula-torkolatvidékét, e régészeti kultúra elterjedési területét a gótok, gepidák és más keleti germán népek őshazájaként tartjuk számon. Blay Adrienn, Gulyás Bence, Hullám Dénes, Koltai Anna, Kovacsóczy Bernadett, Masek Zsófia, Rácz Zsófia, Samu Levente, Szabó Dóra, Szalai Zalán András Tóth Zoltán, Trembeczki Júlia, és Varga Anna töltött el az ásatáson négy-négy hetet. A projekt koordinátora Dr. habil. Jörg Kleemann, a résztvevő egyetemek Lengyelországból az Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej (Lublin) és a szczecini egyetem (Uniwersytet Szczeciński), Németországból a Ruhr- Universität (Bochum), Csehországból a Hradeckrálovéi egyetem, Spanyolországból az Universidad Autonóma de Madrid, valamint Magyarországról az ELTE voltak.   Rövid beszámoló a 2012-es és 2013-as ásatási szezonról: http://dissarch.elte.hu/index.php/dissarch/article/view/201