• Krízis 4

    • 2019.03.08. 11:42
    előadás-sorozatMeghívórézkor

    A sorozat negyedik előadása keretében Szilágyi Márton egy rézkori krízis anatómiáját mutatja be. A neolitikum és rézkor közötti átmenet nem csak régészeti kultúrák közötti, hanem régészeti korok közötti váltást is jelent. Az Alföldön történt meglehetősen látványos átalakulást (többek között a tell-települések elhagyása, az anyagi kultúra átalakulása, a réz és az arany megjelenése) számos elmélettel és modellel magyarázta a régészeti kutatás az elmúlt fél évszázad során. Ezek mindegyike valamilyen krízishelyzetre (klímaváltozás, migráció, stb.) adott válasszal volt kapcsolatos. Az utóbbi néhány évben azonban különböző természettudományos vizsgálatok, illetve a régészetelmélet új irányainak alkalmazása új megvilágításba helyezték az átmeneti időszakról alkotott képet. Az előadásban egy kísérlet részesei lehetünk, melyben a neolitikum-rézkor váltása, mint régészeti krízis, valamint a kutatási paradigmákban bekövetkező változások, mint tudományos krízis egymással párhuzamosan kerülnek bemutatásra.