125 ásatás

Wielbark Archaeological Field School

  Rácz Zsófia
  2012-2014
késő vaskor római kor

2012–2014 között az ELTE BTK Régészettudományi Intézete néhány diákjának, PhD-hallgatójának és oktatójának lehetősége nyílt rá, hogy a neves észak-lengyelországi lelőhelyen, Wielbarkban (Malbork-Wielbark, Pomerániai vajdaság) részt vegyen egy nemzetközi tanásatáson, amelyet az Erasmus támogatott. Malbork-Wielbark 1. lelőhelye a késő vaskorban és a római császárkorban elterjedt Wielbark-kultúra névadó – és egyben egyik legjelentősebb – temetkező helye. (Tovább...)

Baracs, Boldog-dűlő

  Bartus Dávid
  2008-2009
római kor kora bronzkor

2008. október 6. és 2009. március 19. között megelőző feltárást végeztünk a Baracs – Boldog-dűlő (M6-F018B) régészeti lelőhelyen. Az ásatás során 418 objektumot tártunk fel, amelyek néhány újkori beásástól és leletanyag nélküli, nem keltezhető objektumtól eltekintve római koriak, kivételt képez a három kora bronzkori (Kisapostag-kultúra) urnasír a dűlő délkeleti végében. A feltárt római kori objektumok javarészt a Kr.u. II-III. századra keltezhető romanizált bennszülött telephez tartozó földbe mélyített házak, kemencék, árkok és gödrök. A telep a lelőhely északkeleti és keleti részén jóval sűrűbb – egy részen szabályos sorba rendezett földbe mélyített házak is megfigyelhetők – a dűlőn felfelé dél-délnyugati irányba haladva az objektumok egyre ritkábban fordulnak elő.

(Tovább...)

Bakonyszentjakab

  Mordovin Maxim
  2014-2015
középkor

Brigetio, MOL-A út

  Borhy László, Számadó Emese
  1999
késő római kor

Andornaktálya-Gyilkos-tető

  Mester Zsolt
  2013
középső-felső paleolitikum

Báta-Öreghegy

  Czajlik Zoltán
  2008
késő bronzkor késő kelta

Brigetio, Szőny-Vásártér 2

  Borhy László, Számadó Emese
  1999-2001
római kor

Paks-Gyapa, Rosti puszta

  Váczi Gábor, Bartus Dávid
  2008
neolitikum: DVK telep és sírok bronzkor: vatya, halomsíros, urnamezős telepek vaskor: kelta telep római kor népvándorlás kor: avar

Komárom, Csillag Erőd

  Bartus Dávid, Számadó Emese
  2013
újkor

Dunaföldvár, M6 RM04

  Bartus Dávid
  2009
középkor

A lelőhely területén összesen 163 objektumot tártunk fel, amelyek nagyrészt az Árpád-korra keltezhetőek, néhány gödörből újkori anyag került elő, a jelenségek egy része pedig leletanyag és rétegösszefüggések hiányában nem datálható. Az objektumok túlnyomó része sekély, kisméretű gödör illetve sekély árok, minimális leletanyaggal. Kiemelhető, jelentősebb leletek a feltárás során nem kerültek elő, településszerkezeti – településtörténeti szempontból különösebb következtetések nem vonhatók le, mindössze annyi figyelhető meg, hogy a kisméretű, egymással gyakorlatilag szinte azonos méretű sekély gödrök jelentős része a nyomvonalon egy K-Ny irányban végighúzódó, viszonylag nagyméretű árok két oldalán helyezkedik el.