125 ásatás

Andornaktálya-Gyilkos-tető

  Mester Zsolt
  2013
középső-felső paleolitikum

Bakonyszentjakab

  Mordovin Maxim
  2014-2015
középkor

Baracs, Boldog-dűlő

  Bartus Dávid
  2008-2009
római kor kora bronzkor

2008. október 6. és 2009. március 19. között megelőző feltárást végeztünk a Baracs – Boldog-dűlő (M6-F018B) régészeti lelőhelyen. Az ásatás során 418 objektumot tártunk fel, amelyek néhány újkori beásástól és leletanyag nélküli, nem keltezhető objektumtól eltekintve római koriak, kivételt képez a három kora bronzkori (Kisapostag-kultúra) urnasír a dűlő délkeleti végében. A feltárt római kori objektumok javarészt a Kr.u. II-III. századra keltezhető romanizált bennszülött telephez tartozó földbe mélyített házak, kemencék, árkok és gödrök. A telep a lelőhely északkeleti és keleti részén jóval sűrűbb – egy részen szabályos sorba rendezett földbe mélyített házak is megfigyelhetők – a dűlőn felfelé dél-délnyugati irányba haladva az objektumok egyre ritkábban fordulnak elő.

(Tovább...)

Báta-Öreghegy

  Czajlik Zoltán
  2008
késő bronzkor késő kelta

Berettyóújfalu-Papp-zug

  Váczi Gábor, Füzesi András, Bartus Dávid
  2015
neolitikum: AVK település és sírok rézkor: badeni település bronzkor: makói település, gávai település vaskor: kelta település népvándorlás kor: szarmata település és temető, gepida település, avar település Árpád-kor: település

Bibracte

  Szabó Miklós, Szabó Dániel, Timár Lőrinc
  1988-
vaskor római kor

Az ókori Bibracte, mai nevén Mont Beuvray, Közép-Franciaországban: Bourgogne-ban található. A haeduusok központi oppiduma a Morvan középhegység szívében helyezkedik el, egy vízrajzilag fontos választóterületen a Loire-völgye és a Saône medencéje között.

(Tovább...)

Bölcske-Gyűrűsvölgy

  Sebők Katalin
  2008
neolitikum: zselizi telep és sírok bronzkor: halomsíros telep vaskor: kelta telep Árpád-kori telep

Brigetio, Szőny-Dunapart

  Bartus Dávid, Borhy László
  2014-
római kor kora vaskor

Az ELTE Régészettudományi Intézete és a Komáromi Klapka György Múzeum 2014 óta végez régészeti tervásatásokat a római kori Brigetio katonavárosának területén, Szőny-Dunapart lelőhelyen, a Miniszterelnöki Hivatal közvetlen támogatásával. A több évre tervezett, kiemelt fontosságú projekt célja, hogy a 2014 őszén a Komárom-Almásfüzitő árvízvédelmi munkálatok során végzett ásatások keretében megtalált római kori településrészlet és fürdő feltárása folytatódjon és az előkerült emlékek, amelyek a pannoniai limes egyik legjelentősebb lelőhelyévé teszik Brigetiót, régészeti parkban kerülhessenek bemutatásra. (Tovább...)

Brigetio, LIDL

  Borhy László, Bartus Dávid
  2009
római kor

Brigetio, MOL-A út

  Borhy László, Számadó Emese
  1999
késő római kor