Őskori régészet

Az ősrégészet szakirányon (specializáción) BA szinten a hallgatók alapvető ismereteket szerezhetnek a Kárpát-medence paleolitikumáról, neolitikumáról és rézkoráról, bronzkoráról valamint vaskoráról, illetve ezen időszakok nemzetközi összefüggéseiről. MA szinten az oktatás középpontjába az elméleti megközelítések kerülnek nagy területeket (Elő-Ázsiától Nyugat-Európáig) átfogó megközelítésben (pl. közlekedés és szállítás technológiája, élelemszerzés és ételkészítés technológiája, társadalomszervezet/háztartás, vallás, művészet és szimbolizmus, háború és konfliktus). A szemináriumok mindkét szinten megtanítják a hallgatóknak a tudományos dolgozatok elkészítésének módszertanát. Szabadon választott tanegységeken lehetőség van a szakiránnyal rokon és más speciális régészeti területek megismerésére, módszertanának elsajátítására.
A tanásatások keretében a diákok részt vehetnek a tanszék projektjeihez kapcsolódó paleolit és neolit lelőhelyek kutatásában, bekapcsolódhatnak a „Bronzdepó kutatóprogram” munkáiba és részt vehetnek a tanszék által folytatott nagy felületű megelőző feltárásokon.