Római provinciák régészete

A római provinciák régészete szakirány a római császárkor tárgyi emlékeivel és azok történeti, művészettörténeti összefüggéseinek vizsgálatával foglalkozik. A BA képzés során a hallgatók Pannonia provincia történetét, római művészettörténetet, közigazgatástörténetet, hadtörténetet valamint gazdaságtörténetet tanulnak, valamint megismerkednek a római települések és temetkezések jellegzetességeivel, kitekintéssel a Római Birodalom egészére. Emellett anyagismeretek és különböző segédtudományok keretében betekintést nyernek az egyes tárgy- és anyagcsoportok (kerámia, bronzplasztika, ékszerek, építészet) kutatásába. Az MA képzésben kiemelt szerepet kap a római éremtan (numizmatika) és felirattan (epigraphia) oktatása, valamint az aktuális kutatási kérdések, irányzatok megismerése.

A szakirány hallgatói részt vesznek a Tanszék tanásatásain, amelyek elsősorban az ókori Brigetio legiotáborát, katonavárosát és polgári települését érintik, valamint bekapcsolódhatnak a franciaországi Bibracte vaskori és római kori településének kutatásába.