Újkőkori élettörténetek. Biorégészeti kutatások a polgári mikrorégió temetkezésein

NKFI K 124326

Újkőkori élettörténetek. Biorégészeti kutatások a polgári mikrorégió temetkezésein

Projektvezető

Anders Alexandra

Résztvevő kutatók

Csippán Péter

Hajdu Tamás (ELTE TTK)

Pap Ildikó (Magyar Természettudományi Múzeum)

Nagy Emese Gyöngyvér (Déri Múzeum)

Rigaud Solange (CNRS)

Raczky Pál

Rácz István

Tóth Zsuzsanna

Időpont

2017-2021

Korszak

őskor, neolitikum


Polgár, Hajdúnánás és Hajdúböszörmény határában az elmúlt évtizedek autópálya építéseihez kapcsolódó megelőző feltárásokon nyolc lelőhelyen mintegy 340 temetkezés látott napvilágot a középső és a késő neolitikum (5500–4550 cal BC) időszakából. Kutatásunk fő célkitűzése ezeknek a síroknak biorégészeti és bioszociális vizsgálata. Multidiszciplináris módszereink közé tartoznak a hagyományos régészeti, fizikai antropológiai és biokémiai vizsgálatok és elemzések, mint pl. használati nyom elemzések a kőből, Spondylusból és csontból készült sírmellékleteken, patológia, fog mikronyom és izomtapadás vizsgálatok, stabil izotóp (δ13C, δ15N, 87Sr/86Sr) és 14C mérések, archaeozoológia, GIS valamint integráljuk a nagy nemzetközi programok által korábban már elvégzett DNS vizsgálatokat is. A kapott adatok segítségével egyszerre rekonstruálható az egykori népesség és az egyén táplálkozása, fogyasztása és viselkedése, vándorlása, betegségei és fertőzései, munkavégzési szokásai. Összetett, de alapvetően régészeti szempontú megközelítésünk eredményei kiegészítik egymást és így az életmódban bekövetkezett változásokat követni tudjuk térben és időben, az egyes lelőhelyek és a nagyobb kutatási terület szintjén, a középső neolitikumtól a késő neolitikumig. Segítségével nemcsak az adott közösségek életmódjára nyithatunk ablakot, hanem egyéni élettörténeteket is fel tudunk vázolni.

 

http://nyilvanos.otka-palyazat.hu/index.php?menuid=930&num=124326&keyword=124326