...

Dr. Vida Tivadar

tanszékvezető egyetemi tanár, intézetigazgató
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B.
Szobaszám: 133
Tel: +(36)-1-411-6500 / 2922
Fax: 00-36-1-4116553
Email: vida.tivadar@btk.elte.hu
Születési idő, hely: Celldömölk 1962. február 7.
ÉvIntézményMinősítés
2017MTATörténelemtudományok doktora
2012ELTE BTKdoctor habilitatus
1996MTAkandidátus (C.Sc.)
1994ELTE BTKegyetemi doktor (dr. univ.)
1986ELTE BTKrégész - történelem tanár (MA)
ÉvMunkahelyBeosztás
2019-ELTE BTK Népvándorlás kori és Középkori Régészeti Tanszékegyetemi tanár
2018-ELTE BTK Régészettudományi Intézetintézetigazgató
2017-ELTE BTK Népvándorlás kori és Középkori Régészeti Tanszéktanszékvezető
2017-ELTE BTK Népvándorlás kori és Középkori Régészeti Tanszékegyetemi docens
2012-2017ELTE BTK Ős- és Koratörténeti Régészeti Tanszéktanszékvezető
2008-2018ELTE BTK Régészettudományi Intézetigazgatóhelyettes
2002-2017ELTE BTK Ős- és Koratörténeti Régészeti Tanszékegyetemi docens
1996-MTA Régészeti Intézetetudományos főmunkatárs
1994-1996MTA Régészeti Intézetetudományos munkatárs
1986-1996MTA Régészeti Intézetetudományos segédmunkatárs

BA képzés
KódCímTípus
MA képzés
KódCímTípus

BA képzés
KódCímTípus
BBN-REG-SZDSzakdolgozat (Egyéni szakdolgozati felkészülés)Egyéni felkészülés
BBN-REG11-203Bevezetés a népvándorlás kori régészetbeElőadás
MA képzés
KódCímTípus
BMA-REGD-N201:13Imitatio imperii 1. A barbár népek és a mediterrán antik kultúra a Kr. u. I. évezredben (Róma, Bizánc és a barbárok)Előadás
BMA-REGD-N211.1Népvándorlás kori régészeti szemináriumGyakorlat
BMA-REGD-N211.3Népvándorlás kori régészeti szemináriumGyakorlat
BMA-REGD-N221.1Népvándorlás kori régészeti szakdolgozati szemináriumGyakorlat
BMA-REGD-N221.3Népvándorlás kori régészeti szakdolgozati szemináriumGyakorlat
BMA-REGD-SZDSzakdolgozat (Egyéni szakdolgozati felkészülés)Egyéni felkészülés

BA képzés
KódCímTípus
BBN-REG-731Népvándorlás kori szigorlat 1.Vizsgakurzus
BBN-REG-SZDSzakdolgozat (Egyéni szakdolgozati felkészülés)Egyéni felkészülés
MA képzés
KódCímTípus
BMA-REGD-N201.8Ajándék, zsákmány, kereskedelem a kora középkorbanElőadás
BMA-REGD-N211.1Népvándorlás kori régészeti szemináriumGyakorlat
BMA-REGD-N211.3Népvándorlás kori régészeti szemináriumGyakorlat
BMA-REGD-N221.1Népvándorlás kori régészeti szakdolgozati szemináriumGyakorlat
BMA-REGD-N221.3Népvándorlás kori régészeti szakdolgozati szemináriumGyakorlat

BA képzés
KódCímTípus
BBN-REG-220.1A vallás, rítuálé és mágia régészeteElőadás
BBN-REG-SZDSzakdolgozat (Egyéni szakdolgozati felkészülés)Egyéni felkészülés
BBN-REG11-002AlapvizsgaVizsgakurzus
BBN-REG11-705Népvándorlás kori régészeti főelőadás 5: A 9. század régészeteVizsgakurzus
BBN-REG11-711Népvándorlás kori régészeti szeminárium 1.Gyakorlat
BBN-TÖR11-400.6A vallás, rituálé és mágia régészeteElőadás
MA képzés
KódCímTípus
BMA-REGD-105.22A vallás, rituálé és mágia régészeteElőadás
BMA-REGD-N201:5Népvándorlás kori régészeti előadásElőadás
BMA-REGD-N211.2Népvándorlás kori régészeti szemináriumGyakorlat
BMA-REGD-N221.2Népvándorlás kori régészeti szakdolgozati szemináriumGyakorlat
BMA-REGD-N221.3Népvándorlás kori régészeti szakdolgozati szemináriumGyakorlat
BMA-REGD-SZDSzakdolgozat (Egyéni szakdolgozati felkészülés)Egyéni felkészülés

BA képzés
KódCímTípus
BBN-REG11-203Bevezetés a népvándorlás kori régészetbeElőadás
BBN-REG11-705Népvándorlás kori régészeti főelőadás 5: A 9. század régészeteElőadás
BBN-REG11-711Népvándorlás kori régészeti szeminárium 1.Gyakorlat
BBN-REG11-713Népvándorlás kori régészeti szem. 3.Gyakorlat
BBN-REG-210.N1Bevezetés a bizánci régészetbeElőadás
BBN-REG-SZDSzakdolgozat (Egyéni szakdolgozati felkészülés)Egyéni felkészülés
BBN-TÖR11-400.N12Bevezetés a Bizánci Birodalom régészetébe (5-10. század)Előadás
MA képzés
KódCímTípus
BMA-REGD-N221.3Népvándorlás kori régészeti szakdolgozati szemináriumGyakorlat
BMA-REGD-N231.18Bevezetés a Bizánci Birodalom régészetébe (5-10. század)Előadás
BMA-REGD-SZDSzakdolgozat (Egyéni szakdolgozati felkészülés)Egyéni felkészülés

BA képzés
KódCímTípus
BBN-REG-SZDSzakdolgozat (Egyéni szakdolgozati felkészülés)Egyéni felkészülés
BBN-TÖR11-400.5Az identitás régészeteElőadás
MA képzés
KódCímTípus
BMA-REGD-105.20Az identitás régészeteElőadás
BMA-REGD-N201.11A háború és erőszak régészete a kora középkorbanVizsgakurzus
BMA-REGD-N211.2Népvándorlás kori régészeti szemináriumGyakorlat
BMA-REGD-N221.2Népvándorlás kori régészeti szakdolgozati szemináriumGyakorlat
BMA-REGD-N231.28Az identitás régészeteElőadás
BMA-REGD-S231.24Az identitás régészeteElőadás
BMA-REGD-SZDSzakdolgozat (Egyéni szakdolgozati felkészülés)Egyéni felkészülés

ÉvIntézményTagság, díj
2012-2015OTKA, Régészet – Magyar Őstörténet zsűrielnök
2009-Ständige Bewertungskomission (tudományos tanácsadó testület), Römisch-Germanisches Zentralmuseums und Forschungsiunstitut für Archäologie, Mainztag
2009-VIA. Kulturális Örökségvédelmi Kismonográfiák /Monographia Minor in Cultural Heritageszerkesztőbizottság tagja
2008-MTA Régészeti Bizottságtitkár
2008„Istros” szerkesztőbizottságtiszteletbeli tag
2007-Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat Tudományos Tanácsadó Testülettag
2006-2009OTKA, Régészet – Magyar Őstörténet zsűritag
2005Deutsches Archäologisches Institut, Berlinlevelező tag
2004-2008Szlavisták Nemzetközi Szövetsége, Régészeti Bizottsága (Mednarodni Slavistični Komite, Komisia Archeologičká)tag
2004-Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumakulturális szakértő
2002-2003Humboldt-ösztöndíj, Münchenösztöndíj
2002„Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae” sorozattársszerkesztő
2001ELTE Történettudományi Doktori Iskola, Régészeti Program (PhD)külső alapító tag
2000-2003MTA Bolyai János kutatási ösztöndíjösztöndíj
1999-MTA Régészeti Bizottságtag
1999-„Archaeologiai Értesítő” szerkesztőbizottságtag
1998-1999Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften ösztöndíja, (Volkswagen-Stiftung), vendégkutató és oktató, Marburgösztöndíj
1994„Monumenta Avarorum Archaeologica” sorozattársszerkesztő
1993-1994DAAD-ösztöndíj, Münchenösztöndíj
1990Akadémiai Ifjúsági Díjdíj

Oktatási tevékenység
  • Előadások, szemináriumok, speciális kollégiumok tartása (BA, MA) a Kárpát-medence korai története (népvándorlás kora) barbár népeinek régészetéről: Római császárkori barbárok (quadok, vandálok, gótok, szarmaták), Hun kor, Germán törzsi királyságok (gótok, gepidák, langobardok), Avarok, A karoling Pannónia, A magyar honfoglalás korának régészete
  • ELTE Történettudományi Doktori Iskola, Régészeti Program (PhD) témavezető
  • Népvándorlás kori tanásatás vezetése
Tudományos tevékenység

Kutatási terület:

A Kárpát-medence régészete a népvándorlás korában és a korai középkorban:
A keleti eurázsiai, a mediterrán késő antik/kora és közép bizánci, a nyugati Meroving és Karoling kulturális kapcsolatok, társadalmi tagozódás, gazdaság-kereskedelem, kézművesség, hitvilág, művészet.

Kutatási témák:

kulturális és népi változások a 6-7. században a Kárpát-medencében, késő antik–kora bizánci fémedények, hitvilág és művészet a korai középkorban, a budakalászi avar és a szóládi langobard temető feltárása és feldolgozása.

Tudományos projektek

2012- „Tracing Longobard Migration through DNA Analysis”, Projektvezető: Prof. Patrick Geary, Institute for Advanced Study, Princeton, NJ.

2010 „Romania Gothica” konferenciasorozat (Budapest, Ravenna-Toulouse-Barcelona) szervezőbizottság tagja

2009-2014 „Népvándorlás kori germán és avar leletkorpuszok” OTKA K 81891.

2006-2009 „Népvándorlás kori germán és avar leletkorpuszok” OTKA K 61798.

2006-2008 „Kontinuität und Migration in und um Keszthely-Fenékpuszta von der Spätantike bis zum 9. Jahrhundert” MTA-DFG közös projekt, MTA Régészeti Intézete, Budapest és a Geistwissenschaftliches Zentrum, Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) Leipzig, Pályázók: Bálint Csanád, Christian Lübke, Matthias Hardt, Vida Tivadar

2005-2009 „A szóládi langobard temető feltárása és feldolgozása” DAI-RGK/MTA-RI német-magyar projekt. Partnerek: Uta von Freeden (DAI Römisch Germanische Komission, Frankfurt), Kurt W. Alt (Institut für Anthropologie, Universität, Mainz).

2002-2005 „Foreigners in the Early Medieval. Migration – Integration – Acculturation.” az European Comission, Directorate-General for Education and Culture „Culture 2000” programja keretében elnyert projekt, tíz országgal együtt. Projektvezető: Dieter Quast. www.rgzm.de/foreigners

2001-2004 „Monumenta Avarorum Archaeologica” OTKA T 25615 pályázat. Projektvezető: Garam Éva és Vida Tivadar.

2001-2005 „A budakalászi avar kori temető feldolgozása III.” OTKA pályázat.

1997-2000 „A budakalászi avar kori temető feldolgozása II.” OTKA pályázat.

1997-1999 Az olympiai szláv temető feldolgozása Thomas Völlinggel együtt az „Olympia in der römischen Kaiserzeit und in der Spätantike” c. program keretében, projektvezető: U. Sinn, Institut für Klassische Archäologie der Universität Würzburg.

1996-1997 „A késő avar sírkerámia” Akadémiai Kutatási Pályázat, Sz.: 96-34/33.

1986-1990 „Zu einigen handgeformten frühawarischen Keramiktypen und ihre östlichen Beziehungen.”. Awarenforschungen-Projekt, Projektvezető: Falko Daim.

Kutatási programok