...

Gulyás Bence

doktorandusz
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B.
Szobaszám: 124/b
Tel: +(36)-1-411-6500 / 2925
Fax: 00-36-1-4116553
Email: gbence55@hotmail.com
Születési idő, hely:
ÉvIntézményMinősítés
2015ELTE BTKokleveles régész (MA)
2013ELTE BTKtörténelem alapszak, régészet szakirány (BA)
ÉvMunkahelyBeosztás
2015-ELTE BTK Régészettudományi IntézetPhD-ösztöndíjas

BA képzés
KódCímTípus
MA képzés
KódCímTípus

BA képzés
KódCímTípus
MA képzés
KódCímTípus

BA képzés
KódCímTípus
MA képzés
KódCímTípus

BA képzés
KódCímTípus
MA képzés
KódCímTípus

BA képzés
KódCímTípus
MA képzés
KódCímTípus

BA képzés
KódCímTípus
MA képzés
KódCímTípus

ÉvIntézményTagság, díj

Oktatási tevékenység

Főkollégium (A háború és az erőszak régészete a kora középkorban)
Szaktárgyi segédtudományok (Kelet-Európa az 5–7. században; A Pontus-vidék és a mediterrán világ a
4-7. században, Bevezetés Bizánc régészetébe (5–10. század))

 

Tudományos tevékenység

Kutatási terület: Kora középkori temetők és magányos temetkezések vizsgálata. Kulturális
kapcsolatok modellezése.

Kutatási témák: Kelet-Európa nomádjai az 5–7. században és kapcsolataik a letelepedett népekkel. A
kora avar kori Tiszántúl kulturális kapcsolatai