Öcsöd-Kováshalom. Egy késő neolitikus tell-szerű település régészeti leletanyagának kvantitatív elemzése

A kutatás célkitűzése a tiszai kultúra komplex településén feltárt leletanyag forráscsoportok szerinti feldolgozása és azok strukturált együtteseinek GIS alapú térbeli modellben való rekonstrukciója. A program az Öcsödön 1980 és 1985 között napvilágra került kerámiamaradványok, agyagplasztikák, kő- és csonteszközök, valamint az archeozoológiai emlékek egykori eloszlásainak egységes térinformatikai rendszerben való integrálását igyekszik megvalósítani.A változatos összetételű leletegyüttesek ilyen módon a feltárt régészeti objektumok egyes térbeli összefüggésében (házak, gödrök, tűzhelyek stb.) lesznek láttathatók. A gyakorlati munka statisztikai alapját a közel negyven ezret kitevő díszített kerámia, illetve annak digitális feldolgozása szolgáltatja. A térbeli leleteloszlások egyes karakteres asszociációit ugyanakkor igyekszünk célzott mintavételű AMS dátumokkal datálni, s így egy komplex tér/idő keret-összefüggést felvázolni a Kr. e. VI–V. évezred fordulóján a Közép-Tiszavidéken használt újkőkori település egészére vonatkozóan.

Résztvevő kutatók: Anders Alexandra, Füzesi András

NKFI K-115815 Öcsöd-Kováshalom. Egy késő neolitikus tell-szerű település régészeti leletanyagának kvantitatív elemzése / Öcsöd-Kováshalom. Quantitative analysis of the archaeological finds from a Late Neolithic tell-like settlement

http://nyilvanos.otka-palyazat.hu/index.php?menuid=930&lang=EN&num=115815

Öcsöd-Kováshalom. A retrospective look at the interpretations of a Late Neolithic site