Újkőkori élettörténetek. Biorégészeti kutatások a polgári mikrorégió temetkezésein

Polgár, Hajdúnánás és Hajdúböszörmény határában az elmúlt évtizedek autópálya építéseihez kapcsolódó megelőző feltárásokon nyolc lelőhelyen mintegy 340 temetkezés látott napvilágot a középső és a késő neolitikum (5500–4550 cal BC) időszakából. Kutatásunk fő célkitűzése ezeknek a síroknak biorégészeti és bioszociális vizsgálata. Multidiszciplináris módszereink közé tartoznak a hagyományos régészeti, fizikai antropológiai és biokémiai vizsgálatok és elemzések, mint pl. használati nyom elemzések a kőből, Spondylusból és csontból készült sírmellékleteken, patológia, fog mikronyom és izomtapadás vizsgálatok, stabil izotóp (δ13C, δ15N, 87Sr/86Sr) és 14C mérések, archaeozoológia, GIS valamint integráljuk a nagy nemzetközi programok által korábban már elvégzett DNS vizsgálatokat is. A kapott adatok segítségével egyszerre rekonstruálható az egykori népesség és az egyén táplálkozása, fogyasztása és viselkedése, vándorlása, betegségei és fertőzései, munkavégzési szokásai. Összetett, de alapvetően régészeti szempontú megközelítésünk eredményei kiegészítik egymást és így az életmódban bekövetkezett változásokat követni tudjuk térben és időben, az egyes lelőhelyek és a nagyobb kutatási terület szintjén, a középső neolitikumtól a késő neolitikumig. Segítségével nemcsak az adott közösségek életmódjára nyithatunk ablakot, hanem egyéni élettörténeteket is fel tudunk vázolni.

Résztvevő kutatók: Csippán Péter (ELTE BTK) Hajdu Tamás (ELTE TTK), Pap Ildikó (Magyar Természettudományi Múzeum), Nagy Emese Gyöngyvér (Déri Múzeum), Rigaud Solange (CNRS), Raczky Pál (ELTE BTK), Rácz István(ELTE BTK), Tóth Zsuzsanna(ELTE BTK)

NKFI K 124326 Újkőkori élettörténetek. Biorégészeti kutatások a polgári mikrorégió temetkezésein / Neolithic life histories. Bioarchaeological investigations on burials of the Polgár micro region

http://nyilvanos.otka-palyazat.hu/index.php?menuid=930&num=124326&keyword=124326