• Régészeti diagnosztika a könyvtárban

    • 2018.08.10. 9:28
    Ásatás

    Tavasszal a régészeti könyvtár antik olvasójában vizesedés miatt kb. 15 cm magasságban felpúposodott a padló alatti aljzatbeton. Külső nyomok nem utaltak a vizesedés eredetére. Sajnos az épületről nem került elő semmilyen közműtérkép(!), így senkinek fogalma sem volt a föld alatt futó vezetékek, csatornák pontos helyzetéről. A KIPSZER képviselői jó okkal feltételezték, hogy a régészek jól tájékozódnak a föld alatt és segítséget kértek. A brigetioi talajradarral Rupnik László régész és Pusztai Sándor fizikus gondosan átvizsgálták a könyvtári olvasót és behatároltak két párhuzamos sávot, ahol feltételezhetően a hibás vezetékek(?) futnak. A képen a kutatók Virágh Józsefet, a KIPSZER üzemetetési igazgatóját és Székelyhidi László üzemeltetési menedzsert tájékoztatják a vizsgálat eredményeiről.