• Krízis 6

    • 2019.03.21. 23:21
    előadás-sorozatMeghívónépvándorlás kor

    A Krízis nyomai a régészetben sorozat jövő héten Koncz István Járványok, betegek és társadalmi megítélésük a kora középkori Európában című előadásával folytatódik. A betegségek mind a mai napig előkelő helyet foglalnak el a mortalitási okok között, de ezenfelül is nagy nyomást helyeznek a társadalomra, mely ellátja, gondozza vagy kirívó esetben kitaszítja beteg tagjait, akik megváltozott módon vagy esetleg egyáltalán nem tudják kivenni szerepüket a közösség életéből. A járványok és betegségek beépültek a nagy történeti narratívákba, gazdasági, kulturális és politikai szerepük, mely birodalmak meggyengüléséhez vezetett – adott esetben eltűnésükben is szerepet játszhatott – jól ismert. Jóval kisebb figyelmet fordított a kutatás ugyanakkor arra, hogy az egyes betegségek, sőt testi elváltozások milyen hatást gyakoroltak az egyes közösségekre. A betegségek és testi elváltozások temetkezési rítusra gyakorolt hatásának vizsgálatával megérthető a kora középkori ember betegségekhez, betegekhez való viszonya. Milyen volt a betegségek, de főleg a betegségben szenvedők megítélése? Beszélhetünk-e betegségek által létrehozott identitásról, regionális modellekről vagy megítélésük közösségről közösségre változik?