• Háztartásrégészet műhelykonferencia Intézetünk szervezésében

  • 2020.11.05. 19:53
  konferenciaközép korneolitikumnépvándorlás korpályázatokrézkorrómai kor

  a

  Az Intézetünk által szervezett műhelykonferencia azt a kérdést járja körül különböző korszakok példáin, hogy a szükségszerűen fragmentált régészeti együttesek alkalmasak-e arra, hogy egy viszonylag teljes képet kaphassunk az egykori háztartásokról. Abból kiindulva, hogy a háztartást általában nem tekinthetjük egy eleve körülhatárolható elemzési egységnek, hanem inkább egy értelmezési kategóriáról van szó, a fő feladat az lehet, hogy világossá tegyük, hogy a településeken előkerült jelenségek és leletanyag elsődleges feldolgozásán túl milyen közbeeső kutatási feladatokat kell elvégezni egy integrált modell megalkotásához. Ezen a szálon továbblépve az a legfontosabb kérdés, hogy milyen feltárási és mintavételezési stratégiát kellene folytatni egy teljesebb kép eléréséhez. Az is kérdéses lehet, hogy mi legyen az elemzés szintje? Egyetlen ház vagy házcsoport a környékével együtt, esetleg egyetlen gödör, vagy egy település egésze, vagy bevonhatóak a vizsgálatba az adott korszak más lelőhelyei is? Lehetséges-e egyáltalán a háztartások holisztikus régészeti megközelítése?

  A konferenciára 2020. november 6-án, online formában kerül sor. Részletes programja itt érhető el.

  A rendezvény a Tématerületi Kiválósági Pályázat "Család, háztartás, emlékezet a régészeti korokban" programjának keretében kerül megszervezésre.