125 ásatás

Brigetio, Szőny-Vásártér 13

  Gelencsér Ákos, Bartus Dávid, Számadó Emese
  2006
római kor

Brigetio, Szőny-Vásártér

  Borhy László, Bartus Dávid
  1992-2016
római kor

Brigetio településrészei közül legkevésbé a katonai tábortól mintegy 2 km távolságra, nyugatra fekvő polgárváros pontos fekvését, topográfiáját és belső szerkezetét ismerjük. A római kori város történetének kutatására a szőnyi Vásártér - a helyi hagyomány szerint a "római város foruma" - tűnt a legalkalmasabbnak. A Vásártéren, ezen a viszonylag nagy kiterjedésű, összefüggő felületek megnyitására, kutatására alkalmas területen nyílik lehetőség arra, hogy Brigetio szerkezetére vonatkozóan régészeti kutatásokkal adatokat nyerhessünk.

(Tovább...)

Brigetio, Szőny-Stadion út

  Bartus Dávid, Borhy László
  2017-
római kor

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Komáromi Klapka György Múzeum által 2017. július 3. és 2017. október 31. között Brigetio / Komárom-Szőny, Stadion út lelőhelyen végzett régészeti feltárás elsődleges célja a korábban légifelvételen azonosított, feltehetőleg késő római apszisos épület feltárása volt. Mivel a brigetio legiotábor – Magyarország egyik legfontosabb római kori lelőhelye – nagyon kis mértékben kutatott, ezért a feltárás másik fő célja az apszisos épület alatt elhelyezkedő, korábbi táborperiódusok megfigyelése és tisztázása volt.

(Tovább...)

Brigetio, Szőny-Kiskertek

  Borhy László, Bartus Dávid
  2015
római kor

A brigetiói legiotábor központi részén, Szőny, MOL-lakótelep – Kiskertek lelőhelyen szondázó ásatást végeztünk 300 m2 felületen, 2015. júliusában és augusztusában. A feltárás során egy több periódusú, többszörösen megújított, majd az utolsó időszakban kőlapokkal fedett, észak – dél irányú utca került elő, aminek keleti oldalán egy kövekből épített, nagyon jó megtartású csatorna futott. A mérések alapján azonosított principia központi részének udvarát is sikerült megtalálnunk, itt 100 m2-en egységes, szintén több periódusban megújított felületet tártunk fel.

(Tovább...)

Brigetio, Szőny-KEROL

  Borhy László, Bartus Dávid, Számadó Emese, Gelencsér Ákos
  2007
késő római kor

Brigetio, Szőny-Bokréta utca 12b

  Borhy László, Bartus Dávid, Számadó Emese
  2011
római kor

Brigetio, MOL-ROSSI

  Borhy László, Bartus Dávid
  2007
római kor

2007 március 20-tól június 21-ig a Komáromi Klapka György Múzeum és az ELTE Ókori Régészeti Tanszéke megelőző feltárást végzett, MOL Nyrt. Komáromi telephelyén létesítendő Biodízel üzem területén. Az üzem számára létesítendő 1400 m2 nagyságú csarnok és fejépület a korábbi évek, kisebb területein folyó mentő feltárásai után, lehetőséget adott a Brigetio katonai táborától D-re fekvő római kori temető, nagyobb felületű kutatására.

(Tovább...)

Brigetio, LIDL

  Borhy László, Bartus Dávid
  2009
római kor

Brigetio, Szőny-Dunapart

  Bartus Dávid, Borhy László
  2014-
római kor kora vaskor

Az ELTE Régészettudományi Intézete és a Komáromi Klapka György Múzeum 2014 óta végez régészeti tervásatásokat a római kori Brigetio katonavárosának területén, Szőny-Dunapart lelőhelyen, a Miniszterelnöki Hivatal közvetlen támogatásával. A több évre tervezett, kiemelt fontosságú projekt célja, hogy a 2014 őszén a Komárom-Almásfüzitő árvízvédelmi munkálatok során végzett ásatások keretében megtalált római kori településrészlet és fürdő feltárása folytatódjon és az előkerült emlékek, amelyek a pannoniai limes egyik legjelentősebb lelőhelyévé teszik Brigetiót, régészeti parkban kerülhessenek bemutatásra. (Tovább...)

Berettyóújfalu-Papp-zug

  Váczi Gábor, Füzesi András, Bartus Dávid
  2015
neolitikum: AVK település és sírok rézkor: badeni település bronzkor: makói település, gávai település vaskor: kelta település népvándorlás kor: szarmata település és temető, gepida település, avar település Árpád-kor: település