Öcsöd-Kováshalom. Egy késő neolitikus tell-szerű település régészeti leletanyagának kvantitatív elemzése

  Raczky Pál
  2016-2018
őskor neolitikum

A kutatás célkitűzése a tiszai kultúra komplex településén feltárt leletanyag forráscsoportok szerinti feldolgozása és azok strukturált együtteseinek GIS alapú térbeli modellben való rekonstrukciója. A program az Öcsödön 1980 és 1985 között napvilágra került kerámiamaradványok, agyagplasztikák, kő- és csonteszközök, valamint az archeozoológiai emlékek egykori eloszlásainak egységes térinformatikai rendszerben való integrálását igyekszik megvalósítani. (Tovább...)

Polgár-Csőszhalom késő neolitikus településének komplex háztartás alapú hálózat-elemzése

  Raczky Pál
  2012-2016
őskor neolitikum

Kutatásaink célja Polgár-Csőszhalom késő neolitikus lelőhelykomplexumából az egyrétegű településen feltárt több száz objektum és 250 000 db-os leletanyag feldolgozása és háztartásrégészeti szempontú analízise volt. Hagyományos régészeti, statisztikai, térbeli statisztikai módszerekkel és radiokarbon kormeghatározással vizsgáltuk az épületek, gödrök, kutak és temetkezések, valamint a belőlük előkerült kerámia, állatcsont és kőeszköz lelettípusok tér- és időbeli szóródását, mintázatát, kapcsolódási pontjait. Vizsgálataink a tevékenységek, kapcsolatok, térhasználat sokszínűségét bizonyították, melyek nehezen írhatók le korábbi mechanikus, szűk, statikus keretek közt mozgó sémáinkkal. (Tovább...)

Weltweites Zellwerk

  Rácz Zsófia, Horváth Eszter
  2013-2017
avar kor

Dr. Horváth Eszter és dr. Rácz Zsófia 2013-2017 között vett részt egy nemzetközi projektben, amely a kora középkorban kedvelt vörös gránátkövek eredetével, kereskedelmével, a kövek és a gránátberakásos ékszerek megmunkálásával, a befoglalási technikákkal valamint e tárgyak szimbolikus jelentőségével foglalkozott (témavezető: Dr. Dieter Quast, RGZM Mainz). A Brit-szigetektől és Skandináviától Indiáig nyúló vizsgálatokban az ELTE kutatói az avar kori (6.– 7. századi) gránátberakásos ékszerek minőségét és kapcsolatrendszerét vizsgálták. A projekt címe és elérhetősége: Weltweites Zellwerk – International Framework. Umbrüche in der kulturellen Bedeutung frühmittelalterlichen Edelsteinschmucks vor dem Hintergrund von Wirtschaftsgeschichte sowie Ideen- und Technologietransfer – Changes in the cultural significance of early medieval gemstone jewellery considered against the background of economic history and the transfer of ideas and technologies.

https://zellwerk.hypotheses.org/