• Háztartásrégészet műhelykonferencia

  • 2021-05-27
  Elő-Ázsiakonferencianépvándorlás korőskor

  A háztartásrégészet mindenekelőtt a régmúlt korok mindennapjainak életre keltéséről szól, arról, hogy miként tudjuk a régészeti eszközökkel kutatott települések tárgyait, épített struktúráit és egyéb maradványait szóra bírni, hogyan lesz belőle ma is átélhető valóság. A háztartások többfajta lehetséges megközelítése közül […]

  Tovább

 • Tudományos Kutatás Napja

  • 2020-12-8
  előadásnépvándorlás kor

  November 26-án az ELTE Tudományos Tanácsának a Magyar Tudomány Ünnepének keretében szervezett rendezvényén, a Tudományos Kutatás Napján Szinergia, Nemzetköziség, Átláthatóság programjának keretében Vida Tivadar Népvándorlás kori közösségek bioarchaeológiai vizsgálata: Eredet, életmód, társadalmi szerveződés címmel tartott előadást. Az eseményről részletes beszámoló olvasható, illetve az előadások teljes terjedelmükben megtekinthetőek […]

  Tovább

 • Háztartásrégészet műhelykonferencia Intézetünk szervezésében

  • 2020-11-5
  konferenciaközép korneolitikumnépvándorlás korpályázatokrézkorrómai kor

  a Az Intézetünk által szervezett műhelykonferencia azt a kérdést járja körül különböző korszakok példáin, hogy a szükségszerűen fragmentált régészeti együttesek alkalmasak-e arra, hogy egy viszonylag teljes képet kaphassunk az egykori háztartásokról. Abból kiindulva, hogy a háztartást általában nem tekinthetjük egy […]

  Tovább

 • HistoGenes – első régészeti workshop

  • 2020-10-9
  HistoGeneskonferencianépvándorlás kor

  Bár a jelenlegi helyzet a személyes találkozást nem tette lehetővé, virtuálisan megrendezésre került Intézetünk szervezésében a HistoGenes ERC projekt első régészeti workshopja 2020. október 1-én, melynek célja a fő kutatási kérdések és a hozzájuk kapcsolódó mintavételi stratégia ismertetése volt, illetve lehetőséget […]

  Tovább

 • Egy 5. századi közösség kialakulása Pannoniában

  • 2020-04-30
  népvándorlás korpublikáció

  A PloS ONE folyóiratban jelent meg a Mözs-Icsei dűlő lelőhelyen feltárt, 5. századi közösség temetőjének részletes elemzése, amely régészeti, fizikai antropológiai és izotópos vizsgálatok eredményeit integrálta. A kutatásokra a Vida Tivadar és Corina Knipper (Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie, mannheim) által vezetett NKFIH/OTKA […]

  Tovább

 • Megjelent a GEPIDA konferencia kötete

  • 2020-04-23
  népvándorlás korpublikáció

  Collapse – Reorganization – Continuity. Gepids after the Fall of the Hun Empire. Proceedings of the International Conference at Eötvös Loránd University, Budapest, 14th–15th December 2015. Kollaps – Neuordung – Kontinuität. Gepiden nach dem Untergang des Hunnenreiches. Tagungsakten der Internationalen […]

  Tovább

 • Bemutatkozik az ERC projekt

  • 2020-02-21
  előadásMeghívónépvándorlás korpályázatok

  Tovább

 • Avar kori elit genetikai vizsgálata a Scientific Reports-ban

  • 2020-01-23
  népvándorlás korpublikáció

    A Nature lapcsaládhoz tartozó Scientific Reportsban (SREP-19-05207) jelent meg az ELTE BTK Régészettudományi Intézete és a BTK Régészeti Intézet Archaeogenetikai Laboratóriuma munkatársainak közös cikke az avar kori elit anyai (mitkondriális DNS) és apai (Y-kromoszóma) ágú vizsgálatáról.   Az Avar […]

  Tovább

 • Intézetünk kutatói a legrangosabb európai pályázat nyertesei között

  • 2019-10-11
  népvándorlás korpályázatok

  Európa a római birodalom bukása után – 2019-ben is magyar kutatók a legrangosabb európai pályázat nyertesei között Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont (MTA Kiváló Kutatóhely) kutatói is kulcsszerepet kapnak abban a 6 évesre tervezett nemzetközi programban, amely osztrák, […]

  Tovább

 • Orosz-magyar régészeti konferencia

  • 2019-10-9
  konferenciaközép korMeghívónépvándorlás kor

  2019 október 9-11. között kerül megrendezésre orosz-magyar együttműködésben a Conference on Medieval Archaeology of the Danube Basin  and the Russian Plain sorozat második konferenciája Spatial distribution, insignia and representation of power in the Early and High Middle Ages címmel. A […]

  Tovább

 • Vida Tivadar akadémiai doktori védése

  • 2019-06-24
  eseményekMeghívónépvándorlás kor

  2019. június 26-án, szerdán 11 órakor kerül sor Intézetünk igazgatójának, Vida Tivadarnak akadémiai doktori védésére az MTA székházában. A sztyeppei, a bizánci és a Meroving birodalmak között. Kulturális változások a Kárpát-medence nyugati felén a Kr. u. 6-7. században című értekezés tézisei itt érhetőek […]

  Tovább

 • Attila Európája? – konferencia

  • 2019-06-1
  konferenciaMeghívónépvándorlás kor

  Intézetünk és a Magyar Nemzeti Múzeum 2019. június 6-8-án nemzetközi konferenciát szervez Attila’s Europe? Structural Transformation and Strategies of Succes in the European Hun Period címmel. A rendezvényre a hazai régészeken és antropológusokon kívül Lengyelországból, Oroszországból, Romániából, Szerbiából, Horvátországból, Szlovéniából, Ausztriából, Csehországból, […]

  Tovább

 • Meghívó Arancia Boffa előadására

  • 2019-05-15
  Meghívónépvándorlás kor

  Tovább

 • Meghívó Claus von Carnap-Bornheim előadására

  • 2019-05-2
  Meghívónépvándorlás kor

  Minden érdeklődőt szeretettel várunk Prof. Dr. Claus von Carnap-Bornheim régész díszdoktor 2019. május 9-én 17 órakor tartandó előadására az ELTE BTK Kari Tanácsterembe, valamint 2019. május 10-én, 10 órára a Pázmány nap alkalmából a Doctor et professor honoris causa cím […]

  Tovább

 • Krízis 7

  • 2019-03-31
  előadás-sorozatMeghívónépvándorlás kor

  A Krízis nyomai a régészetben sorozat Bollók Ádám Bizánc a 6-9. században: a Justinianos-kori krízistől a képvita végéig című előadásával folytatódik. I. Justinianos bizánci császár (ur. 527-565) uralkodásának időszakát a szaktanulmányok és a népszerűsítő munkák sokáig egyaránt a késő ókori […]

  Tovább

 • Krízis 6

  • 2019-03-21
  előadás-sorozatMeghívónépvándorlás kor

  A Krízis nyomai a régészetben sorozat jövő héten Koncz István Járványok, betegek és társadalmi megítélésük a kora középkori Európában című előadásával folytatódik. A betegségek mind a mai napig előkelő helyet foglalnak el a mortalitási okok között, de ezenfelül is nagy nyomást helyeznek […]

  Tovább

 • Megjelent a “Hadak útján” – A népvándorláskor fiatal kutatóinak legújabb konferenciakötete

  • 2018-10-4
  népvándorlás korpublikáció

    A „Hadak útján” – A népvándorláskor fiatal kutatóinak 26. konferenciáját majdnem pontosan két évvel ezelőtt Intézetünk szervezte. 2016. november 3-4-én én összesen 47 előadótól mintegy 32 előadást hallhattunk, amelyeket témakörök szerint több szekcióba – kapcsolatrendszerek, kereskedelem, gazdálkodás és háztartások, anyag […]

  Tovább

 • Langobardok a Nature-ben. Archaeogenetikai és régészeti kutatások

  • 2018-09-11
  népvándorlás korpublikáció

  Az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének és az MTA BTK Régészeti Intézetének munkatársai, Vida Tivadar, Koncz István és Mende Balázs Gusztáv részt vettek a Patrick J. Geary professzor által vezetett népvándorlás kori genetikai kutatásokban, amelynek eredményei a Nature Communications hasábjain jelentek […]

  Tovább