Dr. Tóth Zsuzsanna

tudományos segédmunkatárs

Dr. Tóth Zsuzsanna

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B.
Szobaszám: 10
Tel: +(36)-1-411-6500 / 2112
Fax: 00-36-1-4116553
Email: zsuzsanna.toth11@gmail.com
Születési idő, hely: 


Munkahelyek, pozíciók

Év Munkahely Beosztás
2017- ELTE BTK Archaeometria, Régészeti Örökség és Módszertan Tanszék tudományos segédmunkatárs
??? ELTE BTK Archaeometriai és Régészetmódszertani Tanszék tudományos segédmunkatárs
2012-2017 ELTE BTK Ős- és Koratörténeti Régészeti Tanszék tudományos segédmunkatárs
2008-2011 ELTE-BTK Régészettudományi Intézet PhD-ösztöndíjas

Tudományos előmenetel

Év Intézmény Minősítés
2014 ELTE BTK PhD
2007 ELTE BTK okleveles egyiptológus
2006 ELTE BTK okleveles régész

Oktatási tevékenység

  • Bevezetés az optikai fénymikroszkópok használatába – mikroszkópia
  • Tárgyak műszerek képalkotása – mikroszkópia
  • Anyagvizsgálati módszerek az archaeometriában – mikroszkópia
  • Ősrégészeti anyagismeret – megmunkált kemény állati nyersanyagok
  • Archaeometriai anyagismeret – megmunkált kemény állati nyersanyagok
  • Leletanyag-feldolgozási módszerek – megmunkált kemény állati nyersanyagok
  • Állatcsonthatározás – kemény állati nyersanyagok optikai mikroszkópiai elkülönítése

Kutatási terület

Kutatási területe eredetileg a dunántúli Lengyeli-kultúra kezdeti szakasza, különösen Vas megye területén. Szakdolgozata a Gór – Kápolnadomb kis kiterjedésű leletmentéséből származó leletanyagát dolgozta fel. Később bekapcsolódott a Szombathely – Oladi plató feltárásába, amely jelentősen gyarapította ismereteinket a Lengyeli kultúra kezdeti szakaszát illetően. E feltárás kapcsán a több színnel festett kerámiaedények festékanyag-vizsgálataiba is bekapcsolódott, amely során a magyarországi neolitikum korában először sikerült kimutatni a cinóber vörös pigmentként történő alkalmazását.

Részt vett neolitikus Körös-kultúra lelőhelyének, Ecsegfalva 23 településének brit-magyar közös feltárási csoportjában. 2001 és 2006 között öt alkalommal vett részt az egyiptomi Tell el-Dab’a-ban az Osztrák Tudományos Akadémia és a Bécsi Tudományegyetem közös ásatásán Prof. Manfred Bietak vezetésével, ahol az ásatás mellett a kerámia feldogozásába kapcsolódott be. 2007-ben a Bécsi Tudományegyetem és a Humboldt Universität, Berlin közös ásatásán vett részt Prof. Manfred Bietak és Dr. Julia Budka vezetésével Luxorban.

2008 és 2010 között a PECO-CNRS-Égide szervezésében összesen 7 hónapot töltött Franciaország különböző egyetemein és kutató laboratóriumaiban vendégkutatóként, ahol a csont és agancseszközök használati nyom elemzését és a technológiai folyamatok kísérleti régészeti rekonstrukcióját tanulmányozta.

Doktori disszertációjában az Aszód-Papi földek lelőhelyén előkerült nagy mennyiségű megmunkált kemény állati nyersanyagokból készült emlékanyagát dolgozta fel több nézőpont ötvözésével, így a tipológiai feldolgozás mellett a készítési folyamat rekonstruálása és használati nyom vizsgálatok is történtek.

2012 óta tudományos segédmunkatársként vesz részt a Prof. Raczky Pál által vezetett OTKA projektben (NK 101024 : Polgár – Csőszhalom késő neolitikus településének komplex háztartás alapú hálózat-emelzése), amely keretében a Polgár 6. lelőhelyén előkerült megmunkált kemény állati nyersanyagokból készült leletegyüttes feldolgozását végzi.

Kutatási és oktatási tevékenysége mellett az Archeometriai Laboratórium kialakítása óta operátorként üzemelteti a laboratórium optikai fénymikroszkóp munkaállomásait. Ezeket saját kutatásai mellett bevonja az oktatásba is, megismertetve a diákokat az optikai fénymikroszkópok használatának előnyeivel a régészetben. Mind a diákok, mind pedig kollégák, illetve más intézmények kutatói számára nyújt segítséget az eszközök használatában.

2014. október 25. és 28. között nemzetközi GDRE – Préhistos műhelytalálkozót szervezett „A szilárd állati nyersanyagok felhasználása a bronz- és a vaskorban” címmel az ELTE-BTK Régészettudományi Intézetében.

Tagságok, díjak

Év Intézmény Tagság, díj
2010 International Council for Archaezoology (ICAZ) tag
2010 ICAZ-Worked Bone Research Group tag
2007 Groupement De Recherche Européen – Préhistos (GDRE) tag

Publikációk

Kurzusok