Alapképzés

Alapképzés

Alapképzés

A már az első félévben elkezdődő régészeti képzés két jól elkülöníthető egységből áll: az általános régészeti és a szakterületek szerinti képzésből. A régészet oktatás hagyományosan szakterületek szerint (őskori régészet, antik (görög-római) régészet, római provinciák régészete, népvándorlás kori régészet, középkori régészet, az ókori Elő-Ázsia régészete, archeometria) történik, minden hallgatónak két szakterületet kell választania. Az általános képzés részei a különböző korszakokhoz tartozó bevezető előadások hallgatása, valamint a régészet módszertanával, természettudományos módszereivel, térinformatikával, tereptannal, topográfiával, muzeológiával foglalkozó órák. A szakterületek szerinti képzés tematikus főelőadásokból, szemináriumokból, anyagismeret órákból, valamint szabadon választható órákból áll, amelyek egy-egy szűkebb problémakör részletesebb tárgyalására adnak lehetőséget. A BA-képzés keretében a hallgatók az Intézet ásatásain sajátítják el a terepi munkához szükséges ismereteket ásatási gyakorlat keretében. A képzést szigorlatok és szakdolgozat és szakzáróvizsga zárja.