Dr. Borhy László

egyetemi tanár, akadémikus

Dr. Borhy László

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B.
Szobaszám: 141
Tel: +(36)-1-411-6500 / 2928
Fax: 00-36-1-4116553
Email: borhy.laszlo@btk.elte.hu
Születési idő, hely:


Munkahelyek, pozíciók

Év Munkahely Beosztás
2017- ELTE rektor
2015-2017 ELTE BTK dékán
2014-2018 ELTE BTK Régészettudományi Intézet intézetigazgató
2006- ELTE BTK Ókori Régészeti Tanszék egyetemi tanár
2005-2018 ELTE BTK Ókori Régészeti Tanszék tanszékvezető
1998-2006 ELTE BTK Ókori Régészeti Tanszék egyetemi docens
1997 ELTE Rektori Titkárság titkárságvezető
1995 ELTE BTK Régészettudományi Intézet igazgatóhelyettes
1994-1998 ELTE BTK Ókori Régészeti Tanszék egyetemi adjunktus
1992 Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg Hochschulassistent
1991-1994 ELTE BTK Régészeti Tanszékcsoport egyetemi tanársegéd
1988 MTA TMB-ösztöndíjas

Tudományos előmenetel

Év Intézmény Minősítés
2014 MTA Levelező tag
2010 ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Régészet Doktori Programjának vezetője
2004 MTA Történelemtudományok doktora
2002 ELTE BTK Habilitált doktor
1996 ELTE BTK PhD
1991 ELTE BTK egyetemi doktor (dr. univ.)
1988 ELTE BTK okleveles régész-történész

Oktatási tevékenység

Előadások, szemináriumok, forrásolvasások, speciális kollégiumok tartása az ELTE BTK Régészettudományi Intézetében római provinciák régészete és klasszika archaeologia szakos hallgatóinak római hadtörténet, római történelem, római provinciális régészet, római császárkori művészet, ókori falfestészet, római provinciális anyagismeret, Pannonia régészete, latin epigraphia tárgykörökben, római koros tanásatás vezetése Brigetio polgárvárosában.

Kutatási terület

Régészeti kutatások a késő római hadtörténet, római császárkori művészet, ókori falfestészet, glyptika, latin epigraphia területén, római koros tanásatás vezetése Brigetio polgárvárosában, filológiai – ókortörténeti kutatások a késő római hadtörténet forrásai területén (Ammianus Marcellinus, Notitia Dignitatum).

2012      OTKA Kutatócsoport vezetője

2012      MTA-ELTE Interdiszciplináris Régészeti Kutatócsoport vezetője

2004    “Kultúra 2000” Európai Uniós nemzetközi pályázat társszervezője, a mainzi Museum für Antike Schiffahrttal közösen beadott “Transformation – Die Entstehung einer gemeinsamen Kultur in den Nordprovinzen des Römischen Reiches von Britannien bis zum Schwarzen Meer” pályázatban

2004    Nemzeti Kulturális Alapprogram “Kultúra 2000” pályázata

2001    regionális régészeti és kulturális-turisztikai együttműködés Komárom-Komárno-Iža településekkel az Európai Unió Phare-Programja keretében

2000    Széchenyi Professzori Ösztöndíj

1999    NATO Science Programme, Cooperative Science and Technology Sub-Programme, Collaborative Linkage Grant magyarországi résztvevője a Jénai Egyetemmel, a Manchestery Egyetemmel és az Instituto Portugues do património Arquitectónicoval együttműködésben” Comparative Studies in the Geophysical Prospection of archaeological Sites” témában

1999    Programa del convenio de cooperacion científico técnica entre reino de España y la Republica de Hungría közös pályázata a Barcelonai Egyetemmel “La cultura escrita en el instrumentum domesticum de Aquincum y Brigetio y su relación con Hispania” témában, a pályázat magyar felelőse

1997    A Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj és hozzá kutatástámogatás elnyerése

1997    Ifjúsági OTKA kutatócsoport vezetője Integrált anyagvizsgálati módszerek alkalmazása a környezetrégészeti kutatásokban (F 023585) témában

1997 AMFK-pályázat elnyerése “A tanásatások eredményeinek térinformatikai kiértékelése és feldolgozása” címmel

1993    Ifjúsági OTKA kutatócsoport vezetője, Új módszerek alkalmazása a környezetrégészeti kutatásokban (F 006968) témában

1992    TEMPUS-pályázat a Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg, az Universidad de Barcelona és az ELTE közötti háromoldalú együttműködésben Rom und Europa: antike Grundlagen für die europäische Integration címmel

Tagságok, díjak

Év Intézmény Tagság, díj
2014 ELTE BTK Habilitációs Bizottság elnök
2014 Komárom város díszpolgár
2013 ELTE-BTK gróf Cziráky Antal-díj
2013 Magyar Tudományos Akadémia levelező tag
2010-2014 Znanstvei Savjet Medunarodnog Istraživačkog Centra za Arheologiju (Horvátország, Pula) elnökségi tag
2010 Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Szakkolégiuma tag
2007-2009 MAB Társadalomtudományi Szakbizottság tag
2007 Magyar Tudományos Akadémia Akadémiai Díj
2007 Studia Europaea Gnesnensia szerkesztőségi tag
2006-2010 MTA Vallástudományi Elnöki Bizottság titkár
2006-2009 Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományi Osztálya tanácskozási jogú tag
2005 Sylloge Epigraphica Barcinonensis sc. ókortudományi folyóirat (Barcelona) szerkesztőségi tag
2005 Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (Área de Historia e Artes), Ministerio de Educación y Ciéncia, Madrid szakértő
2005 MAB akkreditációs látogatóbizottság tag
2005 OTKA-zsűri tag
2004 Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Kuzsinszky-díj
2004 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma kulturális szakértő
2003 MAB szak-akkreditáció felkért bíráló
2002 KÖH Ásatási Bizottsága tag
2002 MTA Régészeti Bizottsága tag
2002 MTA Ókortörténeti Bizottsága tag
2002 MTA Ókortörténeti Bizottsága titkár
2002 Association Internationale d’Epigraphie Grecque et Latine elnökségi tag
2002 Association pour la Peinture Murale Antique alelnök
2002 Association Internationale d’Epigraphie Grecque et Latine tag
2001 Association pour la Peinture Murale Antique elnökségi tag
2001 a szlovákiai Izsa (Iža) polgármesterének emlékérme
1998 Österreichisches Archäologisches Institut der Österreichischen Akademien der Wissenschaften levelező tag
1997 Pro Urbe-Komárom díj
1995 Association pour la Peinture Murale Antique tag
1994 Komárom város polgármesterének ezüst emlékérme
1991 Ókortudományi Társaság tag, vezetőségi tag
1990 Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat tag

Publikációk