Ókori Régészeti Tanszék

Ókori Régészeti Tanszék

Az Ókori Régészeti Tanszék 1990-ben alakult meg Szabó Miklós vezetésével, akit 2005-ben Borhy László, majd 2018-ban Bartus Dávid váltott a Tanszék élén. Az Ókori Régészeti Tanszék az antik (görög-római) régészet és római provinciák régészete szakágak oktatásáért felelős. A kutatásaik középpontjában az ókori Görögország és Itália emlékanyaga, a kelták kultúrája, valamint a római császárkor történetének és régészetének kutatása áll, különös tekintettel Pannonia provinciára.

Tanszékvezető

Dr. Bartus Dávid habilitált egyetemi docens

Szakirányok

Antik (görög-római) régészet

Az antik (görög-római) régészet az ókori Görögország emlékanyagával foglalkozik a bronzkortól a hellénisztikus kor végéig, valamint Italia vaskorával, az etruszkokkal és a római köztársaságkorral. Emellett kiemelt szerepet kap a kelták kultúrája és régészete. A BA képzés során a hallgatók megismerkednek az ókori Görögország különböző korszakainak szobrászatával, vázafestészetével és építészetével, a vaskori Italia emlékanyagával, az etruszk kultúrával és a római köztársaságkor régészetével. Emellett különböző anyagismereti órákon és segédtudományok keretében az egyes területeken elmélyültebb ismereteket is szerezhetnek. Az MA képzés főként az ókori görög mesterek, művészek, műhelyek kutatásával kapcsolatos problémákra fókuszál, valamint a kelták régészetére.

A szakirány hallgatói bekapcsolódhatnak a Tanszék kutatásaiba a franciaországi Bibracte vaskori és római kori településén, valamint részt vehetnek az ókori Brigetio legiotáborának, katonavárosának és polgári településének feltárásában.

Római provinciák régészete

A római provinciák régészete szakirány a római császárkor tárgyi emlékeivel és azok történeti, művészettörténeti összefüggéseinek vizsgálatával foglalkozik. A BA képzés során a hallgatók Pannonia provincia történetét, római művészettörténetet, közigazgatástörténetet, hadtörténetet valamint gazdaságtörténetet tanulnak, valamint megismerkednek a római települések és temetkezések jellegzetességeivel, kitekintéssel a Római Birodalom egészére. Emellett anyagismeretek és különböző segédtudományok keretében betekintést nyernek az egyes tárgy- és anyagcsoportok (kerámia, bronzplasztika, ékszerek, építészet) kutatásába. Az MA képzésben kiemelt szerepet kap a római éremtan (numizmatika) és felirattan (epigraphia) oktatása, valamint az aktuális kutatási kérdések, irányzatok megismerése.

A szakirány hallgatói részt vesznek a Tanszék tanásatásain, amelyek elsősorban az ókori Brigetio legiotáborát, katonavárosát és polgári települését érintik, valamint bekapcsolódhatnak a franciaországi Bibracte vaskori és római kori településének kutatásába.