Őskori és Elő-Ázsiai Régészeti Tanszék

Őskori és Elő-Ázsiai Régészeti Tanszék

Őskori és Elő-Ázsiai Régészeti Tanszék 2017-ben alakult meg Kalla Gábor vezetésével az Ős- és Koratörténeti Régészeti Tanszék egyik utódaként. A tanszék az ősrégészet és az ókori Elő-Ázsia régészete szakirányok (specializációk) oktatásért felelős. A munkatársak oktatási és kutatási tevékenységének középpontjában a Kárpát-medence paleolitikuma, neolitikuma, rézkora, bronzkora és vaskora, illetve az őskori és ókori Elő-Ázsia (Mezopotámia, Szíria-Palesztina, Irán, Anatólia) kultúrái állnak.

Tanszékvezető

Dr. Szabó Gábor habilitált egyetemi docens

Szakirányok

Őskori régészet

Az ősrégészet szakirányon (specializáción) BA szinten a hallgatók alapvető ismereteket szerezhetnek a Kárpát-medence paleolitikumáról, neolitikumáról és rézkoráról, bronzkoráról valamint vaskoráról, illetve ezen időszakok nemzetközi összefüggéseiről. MA szinten az oktatás középpontjába az elméleti megközelítések kerülnek nagy területeket (Elő-Ázsiától Nyugat-Európáig) átfogó megközelítésben (pl. közlekedés és szállítás technológiája, élelemszerzés és ételkészítés technológiája, társadalomszervezet/háztartás, vallás, művészet és szimbolizmus, háború és konfliktus). A szemináriumok mindkét szinten megtanítják a hallgatóknak a tudományos dolgozatok elkészítésének módszertanát. Szabadon választott tanegységeken lehetőség van a szakiránnyal rokon és más speciális régészeti területek megismerésére, módszertanának elsajátítására.
A tanásatások keretében a diákok részt vehetnek a tanszék projektjeihez kapcsolódó paleolit és neolit lelőhelyek kutatásában, bekapcsolódhatnak a „Bronzdepó kutatóprogram” munkáiba és részt vehetnek a tanszék által folytatott nagy felületű megelőző feltárásokon.

Az ókori Elő-Ázsia régészete

Az Ókori Elő-Ázsia régészete szakirányon (specializáción) BA szinten a hallgatók a régió különböző nagy kultúrköreibe kapnak bevezetést, a fő hangsúly Mezopotámia régészetén van, de külön félévek foglalkoznak Szíriával, Anatóliával, Iránnal is. Az MA oktatás már elméleti megközelítésű, a félévek témái között szerepel településtörténet, háztartás, temetkezés, ikonográfia, vallás, közlekedés is. A szemináriumok mindkét szinten megtanítják a hallgatóknak a tudományos dolgozatok elkészítésének módszertanát. Szabadon választott tanegységeken lehetőség van a szakiránnyal rokon és más speciális régészeti területek megismerésére, módszertanának elsajátítására. Azok a hallgatók, akik a tudományterületen jobban el szeretnének mélyülni, javasoljuk, hogy az assziriológia szak kínálatából vegyék fel az ékírásos nyelvi (akkád, sumer) kurzusokat.
A tanásatások keretében lehetőséget kapnak a diákok iraki terepmunkára, részt vehetnek Grd-i Tle tell településének ásatásán és az előkerült anyag feldolgozásában.

Őskori és Elő-Ázsiai Régészeti Tanszék - Hírek

1 2