Archeometria, Régészeti Örökség és Módszertan Tanszék

Archeometria, Régészeti Örökség és Módszertan Tanszék

Az Archeometria, Régészeti Örökség és Módszertan Tanszék Archeometriai és Régészetmódszertani Tanszék néven, Szabó Miklós akadémikus kezdeményezésére alakult meg 2003-ban, új elnevezését 2017-ben kapta meg. Első vezetője 2015-ig Bartosiewicz László professzor volt, jelenleg Czajlik Zoltán habilitált egyetemi docens irányítja. A Tanszék felelős az általános régészeti tárgyak oktatásáért, ebben a BTM Aquincumi Múzeum és Romterület és a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. is segíti munkánkat. Az oktatási tevékenység másik nagy területe alap- és mesterszakon az archeometria, továbbá a közeljövőben mesterszakon bevezetendő régészeti örökség szakirányok. A tanszéki kutatási tevékenység fő területei az archeozoológia, a biorégészet, a georégészet, a régészeti topográfia (régészeti légi fényképezés és geofizika) és térinformatika, valamint a mikroszkópi anyagvizsgálatok. A Tanszékhez két gyűjtemény (Archeozoológiai Mintagyűjtemény és Régészeti Légifotó Archívum), valamint három laboratórium (Térinformatikai Kutatólaboratórium, Mikroszkópi Laboratórium és Mintaelőkészítő és Csiszoló Laboratórium) tartozik.

Tanszékvezető

Dr. Czajlik Zoltán habilitált egyetemi docens

Szakirányok

Archaeometria

Az archeometria szakirányú képzés alapszakon 6 féléves, a következő tematika szerint: 1. általános régészeti állattan, 2. fizikai antropológia, 3. környezetrégészet, 4. régészeti anyagvizsgálatok, 5. térinformatika, 6. természettudományos keltezés, régészeti értelmezés. A tematikus főkollégiumokat és a szemináriumokat 4 félév anyagismeret egészíti ki, amely főként régészeti leletek mikroszkópos vizsgálatára, illetve régészeti légi fotó feldolgozásra épül.
Az archeometria szakirányú képzés mesterszakon 4 féléves, az előadásokon, vagy szemináriumi keretben oktatott tárgyak a következők: Biorégészet, Az élelemtermelés kezdetei, Földépítmények kutatása, Georégészet, Háztartásrégészet, Mennyiségi módszerek, Pásztorkodás a régészeti korokban, Statisztika a régészetben, Tájrégészet.
Az archeometria képzéshez 2013 óta tanszéki ásatás, illetve terepgyakorlat (Százhalombatta, kora vaskori halomsírmező) és rendszeres laborlátogatások (MTA BTK Archeogenetikai Laboratórium – Budapest, MTA ATOMKI – Debrecen, BNC – Budapest, ELTE TTK – Budapest) kapcsolódnak.