Bóna Istvánra emlékezünk

Bóna István |
Bóna Istvánra emlékezünk

Húsz évvel ezelőtt, Pünkösd másnapján hunyt el Bóna István (1930-2001) egyetemi tanár, Intézetünk egykori Széchenyi díjas professzora, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1954-től haláláig oktatott, Banner János professzortól (1965) vette át az őskor, később László Gyulától a kora középkor és a magyar államalapítás korának (1979) oktatását. Hatalmas anyagismeretre építő történeti régészeti módszertanával új korszakot teremtett az ős- és korai történeti régészet kutatásában és oktatásában.