Brigetio

Brigetio

Projektvezetők

Borhy László

Bartus Dávid

Időpont

1992-

Korszak

római kor


Komárom / Szőny római kori elődjének, a színvonalas régészeti leletekben, faragott és feliratos kőemlékekben bővelkedő Brigetiónak a neve világszerte ismert a provinciális régészet és az ókortörténet tudományának művelői körében. Carnuntum, Vindobona és Aquincum mellett Brigetio volt a Pannonia tartományban állomásoztatott 4 legio egyikének, a legio I Adiutrixnek az állomáshelye a Kr. u. 1. századtól kezdődően a római uralom végéig. A fent említett három másik lelőhely tudományos kutatottságához képest azonban Brigetio területén csak jóval később és kevésbé kiterjedten indultak meg a régészeti kutatások.

Eltekintve azoktól a rombolásoktól, amelyeket Brigetio területén különböző korszakokban, különböző hatásfokkal végrehajtottak (Budapest-Bécs vasútvonal kiépítése a 19. század végén; lakóházak; lakó- és ipartelepek stb. a 20. század folyamán), anélkül, hogy az itt húzódó rommezők építészeti emlékeire figyelemmel lettek volna, egészen 1927-ig egyrészt csak rablóásatások, másrészt pedig a helytörténet vagy a régiségek iránt érdeklődő helybeliek - és nem utolsó sorban műgyűjtők - által kezdeményezett dilettáns feltárások folytak ezen a területen. A hasonló jellegű tevékenységek nyomán gazdag régészeti és feliratos leletanyag került napvilágra, amelyek Magyarország, a szomszédos és távolabbi országok jelentős múzeumaiban és gyűjteményeiben kaptak helyet. Ezeknek a leleteknek a megtalálási körülményei, rétegtani viszonyai sajnos nem ismertek, így régészeti és történeti kiértékelésre csak rendkívül korlátozott mértékben alkalmasak.

A kutatás helyzete annak ellenére nem változott egészen napjainkig, hogy 1927-től kezdődően római korral foglalkozó régészek többször is erőfeszítéseket tettek az építészeti emlékek feltárására, a régészeti leletek megmentésére és az ásatásokon feltárt leletanyag tudományos ismertetésére.

A modern feltárások 1992 nyarán indulhattak meg a Komáromi Városi Önkormányzat és a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés anyagi támogatásával egy évről évre megújított együttműködés keretében, amelyet Komárom város Önkormányzata kötött az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókori Régészeti Tanszékével. A feltárások 2016-ig, 25 éven keresztül minden évben folytak a Vásártéren, ami olyan hatalmas mennyiségű és jelentőségű lelet- és ismeretanyagot eredményezett, ami BA- és MA-szakdolgozatok, valamint PhD-disszertációk mellett több habilitáción át egy akadémiai székfoglalóig vezettek.

Szőny-Vásártér mellett 2014-től Brigetio településének többi nagy egységében is megindultak az intenzív kutatások: 2014 óta a katonavárosban, 2015-től pedig a legiotábor területén is folyamatos feltárások zajlanak. Emellett több kutatási projekt keretében folyik Brigetio településrendszerének nem romboló módszerekkel (légifotózás, geofizikai vizsgálatok, modellezés, terepbejárások, adattári munka) történő kutatása.

Kutatási programok

A brigetiói katonaváros és legiotábor komplex régészeti kutatása (OTKA K 108667)

Tábor - Város: Brigetio római kori településkomplexuma (NKFI K 119520)