Dr. Vida Tivadar

tanszékvezető egyetemi tanár, intézetigazgató

Dr. Vida Tivadar

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B.
Szobaszám: 133
Tel: +(36)-1-411-6500 / 2922
Fax: 00-36-1-4116553
Email: vida.tivadar@btk.elte.hu
Születési idő, hely: Celldömölk, 1962.02.07.


Munkahelyek, pozíciók

Év Munkahely Beosztás
2019- ELTE BTK Népvándorlás kori és Középkori Régészeti Tanszék egyetemi tanár
2018- ELTE BTK Régészettudományi Intézet intézetigazgató
2017- ELTE BTK Népvándorlás kori és Középkori Régészeti Tanszék tanszékvezető
2017- ELTE BTK Népvándorlás kori és Középkori Régészeti Tanszék egyetemi docens
2012-2017 ELTE BTK Ős- és Koratörténeti Régészeti Tanszék tanszékvezető
2008-2018 ELTE BTK Régészettudományi Intézet igazgatóhelyettes
2002-2017 ELTE BTK Ős- és Koratörténeti Régészeti Tanszék egyetemi docens
1996- MTA Régészeti Intézete tudományos főmunkatárs
1994-1996 MTA Régészeti Intézete tudományos munkatárs
1986-1996 MTA Régészeti Intézete tudományos segédmunkatárs

Tudományos előmenetel

Év Intézmény Minősítés
2017 MTA Történelemtudományok doktora
2012 ELTE BTK doctor habilitatus
1996 MTA kandidátus (C.Sc.)
1994 ELTE BTK egyetemi doktor (dr. univ.)
1986 ELTE BTK régész - történelem tanár (MA)

Oktatási tevékenység

  • Előadások, szemináriumok, speciális kollégiumok tartása (BA, MA) a Kárpát-medence korai története (népvándorlás kora) barbár népeinek régészetéről: Római császárkori barbárok (quadok, vandálok, gótok, szarmaták), Hun kor, Germán törzsi királyságok (gótok, gepidák, langobardok), Avarok, A karoling Pannónia, A magyar honfoglalás korának régészete
  • ELTE Történettudományi Doktori Iskola, Régészeti Program (PhD) témavezető
  • Népvándorlás kori tanásatás vezetése

Kutatási területek

  • a Kárpát-medence régészete a népvándorlás korában és a korai középkorban:
  • keleti eurázsiai, a mediterrán késő antik/kora és közép bizánci, a nyugati Meroving és Karoling kulturális kapcsolatok, társadalmi tagozódás, gazdaság-kereskedelem, kézművesség, hitvilág, művészet.
  • kulturális és népi változások a 6-7. században a Kárpát-medencében
  • késő antik–kora bizánci fémedények
  • hitvilág és művészet a korai középkorban

Tagságok és díjak

Év Intézmény Tagság, díj
2012-2015 OTKA, Régészet – Magyar Őstörténet zsűri elnök
2009- Ständige Bewertungskomission (tudományos tanácsadó testület), Römisch-Germanisches Zentralmuseums und Forschungsiunstitut für Archäologie, Mainz tag
2009- VIA. Kulturális Örökségvédelmi Kismonográfiák /Monographia Minor in Cultural Heritage szerkesztőbizottság tagja
2008- MTA Régészeti Bizottság titkár
2008 „Istros” szerkesztőbizottság tiszteletbeli tag
2007- Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat Tudományos Tanácsadó Testület tag
2006-2009 OTKA, Régészet – Magyar Őstörténet zsűri tag
2005 Deutsches Archäologisches Institut, Berlin levelező tag
2004-2008 Szlavisták Nemzetközi Szövetsége, Régészeti Bizottsága (Mednarodni Slavistični Komite, Komisia Archeologičká) tag
2004- Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma kulturális szakértő
2002-2003 Humboldt-ösztöndíj, München ösztöndíj
2002 „Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae” sorozat társszerkesztő
2001 ELTE Történettudományi Doktori Iskola, Régészeti Program (PhD) külső alapító tag
2000-2003 MTA Bolyai János kutatási ösztöndíj ösztöndíj
1999- MTA Régészeti Bizottság tag
1999- „Archaeologiai Értesítő” szerkesztőbizottság tag
1998-1999 Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften ösztöndíja, (Volkswagen-Stiftung), vendégkutató és oktató, Marburg ösztöndíj
1994 „Monumenta Avarorum Archaeologica” sorozat társszerkesztő
1993-1994 DAAD-ösztöndíj, München ösztöndíj
1990 Akadémiai Ifjúsági Díj díj

Publikációk

Kurzusok