Magyaregres, Varga-Bonyi-ároktól keletre fekvő lelőhelyen feltárt kora rézkori település feldolgozása

Magyaregres, Varga-Bonyi-ároktól keletre fekvő lelőhelyen feltárt kora rézkori település feldolgozása

Projektvezető

Siklósi Zsuzsanna

Résztvevők

Bajnóczi Bernadett (Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földtani és Geokémiai Intézet)

Csippán Péter

Horváth Eszter

Mozgai Viktória (Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földtani és Geokémiai Intézet)

Igor M. Villa (Bern University)

Solnay Eszter (egyetemi hallgató)

Időpont

2021-

Korszak

őskor, rézkor


2016 és 2017 között a 67. számú főút bővítéséhez kapcsolódóan Magyaregres határában egy kora rézkori település részletét tárta fel Hornok Péter és Kiss Péter.

A településen nyolc alapárkos szerkezetű épületet lehetett azonosítani, melyek egy dombtetőn helyezkedtek el. Az épületek részleteikben változatosak, némelyikhez kisebb melléképület csatlakozik, másokat árokkal öveztek (1. kép). A domboldal alacsonyabban fekvő részein már pusztán gazdasági tevékenység nyomait láthatjuk. A leletanyag komplex feldolgozása mellett vizsgáljuk a településstruktúrát, az életmódot, az egyes háztartások anyagi kultúráját, tevékenységi körzeteket.

Egy kora rézkori épület a magyaregresi feltáráson (fotó: Kiss Péter)

1. kép: Egy kora rézkori épület a magyaregresi feltáráson (fotó: Kiss Péter)

A település kiemelkedő jelentőségét adja, hogy az egyik gödörben egy egyedülálló kincs került elő (2. kép). Egy fejjel lefelé fordított fazékban három spirálisan tekercselt rézkarperecet, két nagyméretű kettős spirálcsüngőt, valamint rengeteg réz- és kőgyöngyöt helyeztek el. Bár hasonló kincsek ismertek Ausztria, Szlovákia és Csehország területéről, azok régészeti lelőkontextusa ismeretlen, így ez a leletegyüttes kitűnő lehetőséget kínál a réztárgyak egykori szociális szerepének megértéséhez, a Dunántúlon egykoron élt közösségek szociális kapcsolatrendszereinek feltérképezéséhez.

A kutatási projekt célja a település teljes leletanyagának komplex, multidiszciplináris feldolgozása.

2. kép: A Magyaregresen feltárt rézkori kincs (fotó: Lekri Group Kft.)

Köszönetnyilvánítás:

A lelőhely feldolgozzanak lehetőségéért köszönet Hornok Péternek és Dr. Kiss Péternek.

A réztárgyak vizsgálata A fémművesség termékeinek és technológiájának elterjedése a Kárpát-medencében Kr.e. 5000 és 3000 között (NKFI FK 124260, PI: Siklósi Zsuzsanna) című kutatási projekt keretében készülnek. A település feldolgozását Az alföldi és dunántúli kora-középső rézkori fémművesség kapcsolatrendszereinek összefüggései – A Magyaregres-Varga-Bonyi-ároktól keletre fekvő lelőhelyen feltárt rézkincs kapcsolatrendszere (ÚNKP-19-4-ELTE-496) című, ÚNKP Bolyai+ ösztöndíj támogatásával kezdtem meg.

Publikációk

Hornok P. & Kiss P.: A Balaton-Lasinja-kultúra települése és kincslelete Magyaregresen. A settlement and a copper hoard of the Balaton-Lasinja culture at Magyaregres. Archaeologiai Értesítő 142/1 (2017) 239–253.

Videó a kincs kibontásáról