Ordacsehi-Csereföld késő vaskori település leletanyagának feldolgozása

Ordacsehi-Csereföld késő vaskori település leletanyagának feldolgozása

Projektvezető

Szabó Miklós

Időpont

2008-

Korszak

őskor, vaskor


Az M7-es autópálya Balaton déli partján végighaladó szakaszának építését megelőző leletmentő feltárások során késő vaskori lelőhelyek egész láncolata került napvilágra a 2000-es évek folyamán. Ezek közé tartozik az Ordacsehi határában 2000-2001-ben Gallina Zsolt és Somogyi Krisztina régészek által feltárt Kr.e. III. századi kelta település, amelynek tudományos feldolgozását Dr. Szabó Miklós vezetése alatt 2008-tól az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének vaskoros munkatársai végzik. A mintegy 21850 m2-en elterülő település falusias jellegű volt, félig földbe mélyített épületei és az azokhoz kapcsolódó tároló- és hulladékgödrök egy nagyobb, központi terület körül helyezkedtek el, nagyjából félkörívben. Az egyik veremházban egykor szövőszék állhatott: padlóján több mint egy tucat agyagnehezék feküdt egy halomban. A település feltárása során három kétosztatú, rostélyos edényégető kemence is előkerült, s nagy valószínűséggel sikerült azonosítani az ezekhez kapcsolódó fazekasműhelyt is. Az objektumokból gazdag kerámia-leletanyag, vas- és bronztárgyak, üvegékszerek töredékei kerültek elő. Az Ordacsehi-Csereföldön feltárt Kr.e. III. századi kelta település teljes régészeti, archeometriai és archeozoologiai vizsgálatokkal kiegészített feldolgozása ill. közlése jelentősen hozzájárul majd a dél-dunántúli térség késő vaskorának ismeretéhez, amelyhez napjainkig elsősorban a régióban feltárt és a publikációk alapján hozzáférhető kelta temetők nyújtottak támpontot.