Polgár-Csőszhalom késő neolitikus településének komplex háztartás alapú hálózat-elemzése

NKFI NK 101024

Polgár-Csőszhalom késő neolitikus településének komplex háztartás alapú hálózat-elemzése

Projektvezető

Szabó Gábor

Résztvevő kutatók

Anders Alexandra

Csippán Péter

Faragó Norbert

Mester Zsolt

Mesterházy Gábor

Sebők Katalin

Siklósi Zsuzsanna

Tóth Zsuzsanna

Időpont

2012-2016

Korszak

őskor, neolitkum


Kutatásaink célja Polgár-Csőszhalom késő neolitikus lelőhelykomplexumából az egyrétegű településen feltárt több száz objektum és 250 000 db-os leletanyag feldolgozása és háztartásrégészeti szempontú analízise volt. Hagyományos régészeti, statisztikai, térbeli statisztikai módszerekkel és radiokarbon kormeghatározással vizsgáltuk az épületek, gödrök, kutak és temetkezések, valamint a belőlük előkerült kerámia, állatcsont és kőeszköz lelettípusok tér- és időbeli szóródását, mintázatát, kapcsolódási pontjait. Vizsgálataink a tevékenységek, kapcsolatok, térhasználat sokszínűségét bizonyították, melyek nehezen írhatók le korábbi mechanikus, szűk, statikus keretek közt mozgó sémáinkkal. Elemzéseink eddigi eredményei arra mutattak rá, hogy Polgár-Csőszhalom egyrétegű lelőhelyén a leletanyag, a tevékenységek, a térhasználat és ideológia összefüggésében a háztartások mellett nagyobb közösségeket lehet azonosítani, melyek sokféleképpen és több szinten működhettek együtt cselekvéseikben. Ezek a közösségek a különböző tevékenységeik során különböző tereket használtak, melynek nem voltak merev határai. Mindez arra utal, hogy a Kr. e. V. évezredben jól szervezett, közreműködő és hagyományait megőrző, a kihívásokra jól reagáló közösség lakta a települést mintegy 250 éven át.

 

http://nyilvanos.otka-palyazat.hu/index.php?menuid=930&lang=HU&num=101024