Tábor-Város: Brigetio római kori településkomplexuma Borhy László, Bartus Dávid, Czajlik Zolt

OTKA K 108667

Tábor-Város: Brigetio római kori településkomplexuma   Borhy László, Bartus Dávid, Czajlik Zolt

Résztvevők

Borhy László

Bartus Dávid

Czajlik Zoltán

Nagy Balázs (ELTE TTK Földrajztudományi Központ)

Rupnik László

Sey Nikoletta

Simon Bence

Dobosi Linda

Kis Zita

Időpont

2016-2020

Korszak

római kor, vaskor


A tervezett kutatás célja Magyarország egyik legjelentősebb lelőhelye, Brigetio kutatási eredményeinek átfogó feldolgozása egy monográfia keretében. A projekt egyik fő célkitűzése a Szőny-Vásártéren az elmúlt 25 évben végzett ásatások feldolgozása, emellett új kutatási módszerekkel történő további vizsgálatok egyaránt. A projekt során összeállítjuk a korábban Brigetióban végzett összes régészeti kutatás átfogó adatbázisát. A szőny-vásártéri ásatások feldolgozásával a polgárváros topográfiáját, településszerkezetét, építési periódusait és kronológiáját tudjuk meghatározni. Az új kutatási módszerek közül az egyik legfontosabb az új radartechnikával való geofizikai felmérés, ami a korábbi felméréseknél nagyobb sebességet és felmérendő területet tesz lehetővé.

Ezeket a vizsgálatokat a polgárváros, a katonaváros és a legiotábor területén egyaránt elvégezzük. Hasonlóan fontos új módszer az alacsony magasságú légi fényképezés, amely során légifelvételeket, mikrodomborzati és 3D modelleket tudunk készíteni. Emellett hagyományos légifotózással folytatjuk Brigetio környezetének felderítését. Több kulcsfontosságú épület, többek között a két brigetiói amphitheatrum pontos lokalizálása is a terveink között szerepel. A brigetiói legiotáborban a principia körzetében ásatásokat tervezünk, a legiotábor pontos kronológiájának megállapítása céljából. A projekt egyik fő célja egy átfogó topográfiai térkép elkészítése Brigetióról. A régi ásatási anyag feldolgozása és az új rombolásmentes régészeti módszerekkel való kutatás jól illeszkedik a magyarországi limes világörökségi helyszínné válását célzó folyamatba, aminek Brigetio az egyik kulcsfontosságú helyszíne.

Bár Brigetio az egyik legjelentősebb római kori lelőhely Magyarországon, kutatása jóval elmaradottabb más lelőhelyek, pl. Aquincum vagy Savaria kutatásához képest. A település egyik legfontosabb része a polgárváros központja, Szőny-Vásártér lelőhely, az itt 25 éve folyó ásatások leletanyagának szisztematikus feldolgozása, valamint a tervezett geofizikai vizsgálatok sok településtörténeti és kronológiai kérdésre adhatnak választ. A feltételezett polgárvárosi amphitheatrum helyének pontos lokalizálása a kutatás régi problémáját oldhatja meg. A legiotáborban 2015-ben sikerült lokalizálni a principia udvarát, azonban a pontos kronológia még tisztázásra vár. Ezt segítenék elő a Szőny-MOL-Kiskertek lelőhelyen végzett ásatások, a geofizikai vizsgálatokkal kiegészítve. A katonaváros a legnagyobb területű a három településrész közül, innen rendelkezünk a legtöbb légifelvételből és geofizikai mérésből kinyert adattal. A canabae szerkezetének, pontos kiterjedésének meghatározása az újabb kutatások feladata, csakúgy, mint a katonavárosi amphitheatrum pontos lokalizálása. A projekt olyan kérdéseket is meg kíván válaszolni, mint a polgárváros és a legiotábor alapításának és felhagyásának kronológiája, valamint a település három részének egymáshoz való viszonya. A projekt fontos módszertani kérdések megoldását is célul tűzte ki, ilyenek az alacsony magasságú légi fenyképezés és a hagyományos légifotózás eredményeinek komplementer módon történő alkalmazása, a talajradaros vizsgálatok korábban nem, vagy nehezen megközelíthető területeken, valamint a fénykép alapú három dimenziós modellek és mikrodomborzati modellek alkalmazhatóságának vizsgálata.

A projekt számos, a későbbi kutatások számára is fontos eredményt hozhat egyrészt Brigetio római korával kapcsolatban, másrészt a vizsgálati módszerek más helyen történő alkalmazhatóságának szempontjából. Brigetio településszerkezetének, a város kronológiájának, gazdasági-kereskedelmi kapcsolatrendszerének megismerése kulcsfontosságú nemcsak Pannonia, hanem a Római Birodalom más területeinek kutatásával kapcsolatban is. A szőny-vásártéri ásatások 25 évének tudományos feldolgozása olyan mennyiségű és jelentőségű új adatot szolgáltathat, amit hazánkban csak Aquincumhoz hasonlíthatunk. A nagy területen elvégzett geofizikai és légirégészeti kutatások alapján kirajzolódó településszerkezet ismerete évtizedekre kijelölheti a brigetiói kutatások irányvonalát. Az elmúlt években Brigetio kutatása korábban nem látott méreteket öltött, aminek nagyon erős támogatottsága van a város vezetése és lakossága részéről egyaránt. Így a kutatások eredményeinek feldolgozása, valamint új kutatási módszerek alkalmazása nem csak tudományos, hanem társadalmi elvárás is. A projekt eredményeképpen létrejövő monográfia nemcsak a kutatók számára lesz kiemelkedő fontosságú munka, hanem az egyetemi oktatásba is jól beépíthető lesz. Brigetio a magyarországi limes világörökségi helyszínné válását célzó folyamat egyik kulcsfontosságú helyszíne, a folyamat sikere esetén a tábor és a katonaváros területén végzett kutatások eredményei fontos részét fogják képezni a nagyközönség számára elkészítendő háttéranyagoknak. Ez jelentősen elősegítheti Komárom és térsége turizmusának és kulturális életének fejlődését.