Transformation. The development of a common culture in the northern provinces of the Roman Empire from Britain to the Black Sea

Transformation. The development of a common culture in the northern provinces of the Roman Empire from Britain to the Black Sea

Projektvezetők

Borhy László

Bartus Dávid

Időpont

2004-2007

Korszak

római kor, vaskor


A 2004. július 1. és 2007. június 30. között lezajlott, három éves projekt célja a Római Birodalom északi határtartományaiban végbement egységes római kultúra kialakulási folyamatának azonos szempontok szerint elvégzett összehasonlító elemzések alapján való megismerése, különös hangsúllyal az azonos kultúra létrejöttére és a helyi színezet meglétére. A projekt célja volt a program végeztével az elemzés végeredményeinek a résztvevő országokban való egyidejű bemutatása poszterkiállítás formájában, valamint a projekt eredményeinek közzététele többnyelvű weboldalon.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókori Régészeti Tanszéke a projekt időtartama alatt 6 fiatal munkatársat alkalmazott a tudományos témák kidolgozására, illusztrációk és bibliográfiák készítésére, az elkészült szövegek fordítására és szerkesztésére, valamint az informatikai feladatok ellátására. A projekt részeként hét tudományos téma kidolgozását végeztük el a rendelkezésre álló legfrissebb hazai és nemzetközi szakirodalom és kutatási eredmények felhasználásával:

Első témaként a római provinciális struktúra kiépülésével foglalkoztunk, ahol kitértünk a provincia határaira és annak változásaira, a provinciában élő bennszülött népességre, a katonai jellegű lelőhelyekre, valamint a coloniák és a közlekedés rendszerére.

A civitasközpontok kialakulásáról szóló fejezet részletesen tárgyalta a római hódítás előtti politikai struktúrát, a helyi bennszülött előzményeket, a civitasközpontok kialakulását, tipikus épületstruktúráját, valamint a jogállásról, kultuszokról és lakosságról ismert adatokat.

A vicusok kialakulásával kapcsolatos téma kidolgozásánál elsősorban a vicus fogalmát kellett tisztáznunk, a vicusok eredetével, a közlekedési útvonalakhoz való viszonyával, funkciójukkal, kultuszaikkal és tipikus épületstruktúrájukkal, valamint ezek változásaival foglalkoztunk.

Hasonló kérdések merültek fel a római villákkal kapcsolatban is, ennek kapcsán tárgyaltuk a római kor előtti népesség és a bennszülött települések továbbélésének kérdéseit, a római villák kialakulását, típusait és azok fejlődését, a villákhoz kapcsolódó szentélyeket és a villák ismert tulajdonosait.

A gazdasági termelés megindulásával foglalkozó téma területenként különböző altémákra lett felosztva. A pannoniai anyag kapcsán egy helyi jellegzetességet, az ún. pannoniai szürke kerámiát vizsgáltunk meg.

A projekt utolsó két témája a kultuszokkal és a temetkezéssel állt kapcsolatban. A kultuszok kifejlődésével kapcsolatban a pannoniai istenvilágot és a bennszülött szentélyeket dolgoztuk fel, a temetkezésről szóló fejezetben pedig ismét jellegzetes pannoniai témát, a halomsírok kérdéskörét vizsgáltuk.

A projekt honlapja: Transformation