Dr. Rupnik László

egyetemi tanársegéd

Dr. Rupnik László

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B.
Szobaszám: 125
Tel: +(36)-1-411-6500 / 2916
Fax: 00-36-1-4116553
Email: rupnik.laci@gmail.com
Születési idő, hely: 


Munkahelyek, pozíciók

Év Munkahely Beosztás
2017- ELTE BTK Archaeometria, Régészeti Örökség és Módszertan Tanszék egyetemi tanársegéd
2015-2017 ELTE BTK Archaeometriai és Régészetmódszertani Tanszék egyetemi tanársegéd
2011-2015 MTA-ELTE Interdiszciplináris Régészettudományi Kutatócsoport tudományos segédmunkatárs
2008-2011 ELTE BTK Régészettudományi Intézet tudományos segédmunkatárs

Tudományos előmenetel

Év Intézmény Minősítés
2015 ELTE BTK PhD
2006 ELTE BTK okleveles régész

Oktatási tevékenység

  • Régészeti anyagismeret
  • Régészeti dokumentációs eljárások
  • Az Európai Unió Culture 2007 programjának keretében Aerial Archaeology Training School oktatója, Kostolac, Szerbia, 2011. június 3-14.

Kutatási terület

Doktori disszertációjában Pannonia római kori vasszerszámainak feldolgozását tűzte ki célul. Ehhez kapcsolódóan számos lelőhely vasleleteinek feldolgozását végezte el együttműködve, többek között a BTM Aquincumi Múzeum, a Ferenczy Múzeum és a keszthelyi Balatoni Múzeum kollégáival. Részt vesz az ELTE BTK Régészettudományi Intézet több nemzetközi együttműködés keretében végzett kutatásában. Így 2008-2012 között tagja volt a Povegliano-Veronese vaskori temetőjét feltáró és feldolgozását végző csapatnak. Továbbá 2005 óta rendszeres résztvevője a franciaországi Mont Beuvray kelta oppidumán végzett feltárásoknak. Ennek keretében befejezés előtt áll az itt végzett magyar ásatások során napvilágot látott vastárgyakat feldolgozó munkája.

A római vasművesség vizsgálata mellett 2007 óta több topográfiai és légi régészeti témájú kutatás részese, amelyek Magyarország mellett Románia területére is kiterjednek. Ezen belül kiemelt figyelmet szentel az antik Brigetio (Komárom/Szőny) egykori topográfiájának és természeti környezetének nem romboló régészeti, illetve távérzékelési módszerekkel történő vizsgálatának.

Légirégérégészeti és topográfiai kutatások Magyarországon (OTKA 68824; vezető kutató: Czajlik Zoltán) – fiatal kutató

A késő vaskori elit Európában (OTKA 78303; vezető kutató: Szabó Miklós) – fiatal kutató

Workshop for Reading Past and Present Landscapes in Central Europe, International Visegrad Fund, 2012. október 15-21. Sárvíz-völgy – résztvevő

A brigetiói katonaváros és legiotábor komplex régészeti kutatása (OTKA 108667; vezető kutató: Borhy László) – résztvevő

Danube Transnational Programme, Monumentalized Early Iron Age Landscapes in the Danube river basin (Iron-Age-Danube, DTP-1-248-2.2) – résztvevő

Tagságok, díjak

Év Intézmény Tagság, díj
2011 Magyar Régész Szövetség tag
2008 VEAB Iparrégészeti és Archaeometriai Munkabizottság tag
2004 Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat tag

Publikációk

Kurzusok