Dr. Szabó Gábor

tanszékvezető egyetemi docens

Dr. Szabó Gábor

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B.
Szobaszám: 26
Tel: +(36)-1-411-6500 / 2922
Fax: 00-36-1-4116553
Email: vasagab@gmail.com
Születési idő, hely: Hódmezővásárhely, 1969


Munkahelyek, pozíciók

Év Munkahely Beosztás
2018- ELTE BTK Őskori és Elő-Ázsiai Régészeti Tanszék egyetemi docens
2017-2018 ELTE BTK Őskori és Elő-Ázsiai Régészeti Tanszék egyetemi adjunktus
2006-2017 ELTE BTK Ős- és Koratörténeti Régészeti Tanszék egyetemi adjunktus
2002-2006 ELTE BTK Ős- és Koratörténeti Régészeti Tanszék egyetemi tanársegéd
1996 ELTE BTK Régészettudományi Intézet PhD ösztöndíjas

Tudományos előmenetel

Év Intézmény Minősítés
2017 ELTE BTK doctor habilitatus
2002 ELTE BTK PhD
1996 ELTE BTK okleveles régész

Oktatási tevékenység

Tartott órák típusai:

BA főkollégium: kora, középső és késő bronzkor, kora és középső vaskor

MA főkollégium: Háború régészete, Technológiai és ergológiai az európai őskorban (mezőgazdasági technikák, közlekedés-szállitás, vadászat-halászat, famegmunkálás), A lakoma régészete, Társadalomrégészet, A kultusz régészete, Művészet az őskorban

Szaktárgyi segédtudomány: Technológia és ergológia az európai őskorban, Elit a bronzkori Európában, A késő bronzkor Délkelet-Európában, Az urnamezős kultúra Közép-Európában, Erdély bronzkora, A bronzkori Európa településrégészete, Depók és deponálás a bronzkorban.

Anyagismereti órák: bronzkor, vaskor

Ásatási gyakorlat

Kutatási terület

Kutatási területe a Kárpát-medence bronzkora és kora vaskora. Részletesen foglalkozik a Tisza-vidék késő bronzkorával valamint a Kárpát-medence késő bronzkori fémművességével és bronzdeponálási szokásaival. Kutatásai érintik még a Perjámos- és Füzesabony-kultúra temetőit, az erdélyi Vargyas-szurdok barlangjainak településtörténetét.

Nagyobb ásatásai 1999 és 2018 között az M3 autópálya Hajdú-Bihar megyei, az M43 autópálya Csongrád megyei szakaszához, valamint a Rákóczifalva határában és a Nagykunságban kialakított szükségvíztározók építéséhez kapcsolódtak, ahol 20 lelőhely megelőző feltárását vezette.

2000-ben megrendezi a “Csongrád-megye bronzkora” című állandó kiállítást a csongrádi Tari János Múzeumban.

2006 óta az OTKA és az NKA által támogatott kutatási programot vezet, amelynek célja a Kelet-Kárpát-medence bronzkori depóinak, kincsegyütteseinek a lokalizálása, megmentése és értelmezése. Az elmúlt években Kelet-Magyarország és Erdély területén 36 bronz- és 4 aranykincset tárt fel és dokumentált csapatával.

Tagságok, díjak

Év Intézmény Tagság, díj
2018- Magyar Régész Szövetség elnök
2017- Ásatási Bizottság elnök
2017 ELTE BTK Oktatói Tudományos Diákköri Díj díj
2016- Hungarian Archeology/ Magyar Régészet szerkesztőbizottsági tag
2016 Eötvös Loránd Tudományegyetem Rektori Kiválósági Különdíj
2015-2018 Magyar Régész Szövetség elnökségi tag
2014- Archaeologiai Értesítő szerkesztőbizottsági tag
2014-2016 OTKA-zsűri tag
2011 DAI Eurasian-Abteilung, Berlin ösztöndíj
2006-  Ásatási Bizottság tag
2001-2004 Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2001 Freie Universität, Berlin ösztöndíj
1999- Ősrégészeti Levelek szerkesztő
1999 Ősrégészeti Társaság főtitkár
1998 Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat tag

Publikációk

Kurzusok