Dr. Szabó Miklós

professzor emeritus

Dr. Szabó Miklós

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B.
Szobaszám: 131
Tel: +(36)-1-411-6500 / 2921
Fax: 00-36-1-4116553
Email: szabo.miklos@btk.elte.hu
Születési idő, hely:


Munkahelyek, pozíciók

Év Munkahely Beosztás
2010- ELTE BTK Ókori Régészeti Tanszék professzor emeritus
2005-2010 ELTE BTK a doktori tanács elnöke
2006-2010 ELTE BTK Ókori Régészeti Tanszék egyetemi tanár
1994-2005 ELTE Régészettudományi Intézet igazgató
1993-1999 ELTE rektor
1991-1993 ELTE általános rektorhelyettes
1989-2005 ELTE Ókori Régészeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanár
1978-1989 ELTE Régészeti Tanszék egyetemi docens
1984-1987 Szépművészeti Múzeum főigazgatóhelyettes
1975-1984 Szépművészeti Múzeum tudományos titkár
1966-1975 Szépművészeti Múzeum, Antik Osztály muzeológus
1963-1966 Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Osztály muzeológus

Tudományos előmenetel

Év Intézmény Minősítés
2001 MTA MTA rendes tagja
1995 MTA MTA levelező tagja
1987 MTA Történelemtudományok doktora
1980 MTA kandidátus (C.Sc.)
1965 ELTE BTK egyetemi doktor (dr. univ.)

Oktatási tevékenység

  ELTE Régészettudományi Intézet
2000- Régészeti Doktori program vezetése
1996-2006 Sajópetri, az ELTE ásatásának vezetése magyar-francia-olasz együttműködésben
1988- Mont Beuvray, Európai Régészeti Központ, az ELTE tanásatásának vezetése
1989-1992 A gellérthegyi francia-magyar-svájci tanásatások vezetése
1988-1994 A velemszentvidi francia-magyar tanásatások vezetése
1979-1981 Részvétel a St. Blaise-i (Franciao.) ásatásokon
1978- A Klasszika Archaeológia szakágon előadások és szemináriumok vezetése, valamint szakdolgozati témavezetés
1978- Az Őskori Régészet szakágon előadások és szemináriumok vezetése vaskori régészetből, valamint szakdolgozati témavezetés
1970-1978 Az Athéni Francia Régészeti Iskola külső tagja. (Ásatások: Argos, Delphoi, Korfu)
  Vendégprofesszor
1980-1981 óta Párizs, Sorbonne, École Pratique des Hautes Études IVszekció
1985 Párizs, École Normale Supérieure
2000 Párizs, Université Sorbonne – Paris IVe
1989, 2001 Párizs, Collège de France
  Bologna, Genf, Lausanne, Kiel, (előadások, szemináriumok)
1993 Dublin, University College: annual lecture in celtic archaeology
1996 Edinburgh, University: Munroe lecture

Kutatási terület

Kutatási területe a klasszika archaeológia és a keltológia. Az 1970-es években az athéni Francia Régészeti Iskola keretében végzett munkája eredményeként dolgozta fel a boiótiai archaikus terrakotta szobrászat történetét. A klasszikus régészet területén a kisművészeteket (görög kisplasztika, görög és etruszk bronzedények) kutatja.

A keltológia témakörében az ókori kelták hagyatékát különböző szemszögből, különböző forrásanyagok alapján (nyelvészet, történelem, régészet) vizsgálja. Munkássága úttörő jelentőségű a klasszika archaeológiai módszereknek a protohisztórikus régészetben való alkalmazása terén.

Az utóbbi években érdeklődése előterébe került a Kr. e. III. század La Tène-kori településtörténete, melynek kiindulópontja az Északkelet-Magyarországon feltárt kelta falvak és temetők feldolgozása.

Szerkesztői munka:

Acta Archaeologica Hungarica
Antik Tanulmányok
Magyarországi kelta leletek korpusza
Etudes celtiques (Párizs)
Lexikon Iconographicum Mythologiae Classicae (Basel)
Lexikon zur keltischen Archäologie (Bécs)

Fontosabb ásatások:

Argos, Delphoi stb. (Athén, École Française ď Archéologie meghívottjaként: 1970-78)
St. Blaise (Délfranciaország, Aix-en-Provence-i Egyetem meghívottjaként 1979-1981)
Velem-Szentvid (francia-magyar ásatás vezetője, 1988-1995)
Mont Beuvray (a bibractei magyar ásatás vezetője, 1988 óta)
Sajópetri (francia-magyar ásatás magyar vezetője, 1997 óta)
Povegliano (olasz-magyar ásatás magyar vezetője, 2006 óta)

Tagságok, díjak

Év Intézmény Tagság, díj
2014- MTA Elnökségi Kollégium tag
2011 Magyar Köztársaság Széchenyi-díj
2010 ELTE BTK Pro Facultate Philosophiae
2010 ELTE Aranygyűrű
2010- ELTE Doktori Tanács elnök
2005-2012 MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya elnök
2007 Magyar Köztársaság Középkereszt
2007- Európai Protohisztóriai Doktori Iskola (Párizs) vezetőségi tag
2005-2010 ELTE BTK Doktori Tanács elnök
2004- Mainz, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Bewertungskomission tag
2004- Dijon, Université de Bourgogne, Tudományos Bizottság tag
2003-2007 Comité d’Orientation Scientifique et Stratégique (Párizs, Collège de France) tag
2001-2004 MTA Doktori Tanács tag
2002 Francia Akadémia levelező tag
2001 Commandeur de la Légion d’honneur (Franciao.)  
2001 Commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres (Franciao.)  
1999 Bologna, Egyetem díszdoktor
1998-2001 2001-es franciaországi magyar kulturális év miniszteri biztos
1998 Athén, Görög Régészeti Társaság tiszteletbeli tag
1997 Barcelona, Királyi Akadémia levelező tag
1996 Dijon, Bourgogne-i Egyetem díszdoktor
1995 Ordre National du Mérite, Chevalier (Franciaország)  
1994- MTA Régészeti Bizottság elnök
1994-1997 Magyar Akkreditációs Bizottság társadalomtudományi kollégium elnök
1991 Dijon város emlékérem
1990 MRMT Rómer Flóris Érem
1989-1991 Velence. "I Celti" kiállítás társigazgató
1989 Párizs, Collège de France emlékérem
1985-1988 Bibractei tudományos tanács tag
1984- Union Internationale des Sciences Pré-et Protohistoriques magyar nemzeti bizottság tag
1984 Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat (MRMT) Kuzsinszky Érem
1980-1990 MTA Régészeti Bizottság titkár
1979- Union Internationale des Sciences Pré- et Protohistoriques vaskori bizottság tag
1977 Német Régészeti Intézet levelező tag

Publikációk

Kurzusok