Archaeometria

Az archeometria szakirányú képzés alapszakon 6 féléves, a következő tematika szerint: 1. általános régészeti állattan, 2. fizikai antropológia, 3. környezetrégészet, 4. régészeti anyagvizsgálatok, 5. térinformatika, 6. természettudományos keltezés, régészeti értelmezés. A tematikus főkollégiumokat és a szemináriumokat 4 félév anyagismeret egészíti ki, amely főként régészeti leletek mikroszkópos vizsgálatára, illetve régészeti légi fotó feldolgozásra épül.
Az archeometria szakirányú képzés mesterszakon 4 féléves, az előadásokon, vagy szemináriumi keretben oktatott tárgyak a következők: Biorégészet, Az élelemtermelés kezdetei, Földépítmények kutatása, Georégészet, Háztartásrégészet, Mennyiségi módszerek, Pásztorkodás a régészeti korokban, Statisztika a régészetben, Tájrégészet.
Az archeometria képzéshez 2013 óta tanszéki ásatás, illetve terepgyakorlat (Százhalombatta, kora vaskori halomsírmező) és rendszeres laborlátogatások (MTA BTK Archeogenetikai Laboratórium – Budapest, MTA ATOMKI – Debrecen, BNC – Budapest, ELTE TTK – Budapest) kapcsolódnak.