Archaeozoológiai Gyűjtemény

Archaeozoológiai Gyűjtemény

Régészeti állattani gyűjteményük létrejöttét Dr. Bartosiewicz László tanári és kutatói munkássága alapozta meg, aki 1995-től elsőként kezdte meg az archaeozoológiai stúdiumok széleskörű oktatását az ELTE-BTK Régészettudományi Intézetében. A folyamatosan gyarapodó, recens és ásatag csontokat egyaránt tartalmazó gyűjtemény elsősorban a nagyemlősökre fókuszál, a hazai vad- és háziemlős fauna legjellemzőbb fajainak csontjait foglalja magába. A fentieken túl a gyűjteményben megtalálhatóak, ha nem is a maguk teljességében, a régészeti korszakokban leggyakoribb háziszárnyasok, illetve számos az ásatásokon előkerült kisemlős-, hal-, vagy kétéltűmaradvány. Az ásatag csontok jelentős része a leletképződési (tafonómiai) folyamatok bemutatására is alkalmas, megfigyelhetőek rajzuk a korabeli feldolgozás és a régészeti leletté válás egyes fázisai. Jóllehet a gyűjtemény elsősorban oktatási és kutatási célokat szolgál, azonban jelentős szerepe van az ismeretterjesztő és tudománynépszerűsítő előadások (Lásd: Kutatók Éjszakája, A magyar régészet napja stb.) bemutatóanyagaként is.

Gyűjteménykezelő

Dr. Csippán Péter egyetemi adjunktus