Az ókori Elő-Ázsia régészete

Az Ókori Elő-Ázsia régészete szakirányon (specializáción) BA szinten a hallgatók a régió különböző nagy kultúrköreibe kapnak bevezetést, a fő hangsúly Mezopotámia régészetén van, de külön félévek foglalkoznak Szíriával, Anatóliával, Iránnal is. Az MA oktatás már elméleti megközelítésű, a félévek témái között szerepel településtörténet, háztartás, temetkezés, ikonográfia, vallás, közlekedés is. A szemináriumok mindkét szinten megtanítják a hallgatóknak a tudományos dolgozatok elkészítésének módszertanát. Szabadon választott tanegységeken lehetőség van a szakiránnyal rokon és más speciális régészeti területek megismerésére, módszertanának elsajátítására. Azok a hallgatók, akik a tudományterületen jobban el szeretnének mélyülni, javasoljuk, hogy az assziriológia szak kínálatából vegyék fel az ékírásos nyelvi (akkád, sumer) kurzusokat.
A tanásatások keretében lehetőséget kapnak a diákok iraki terepmunkára, részt vehetnek Grd-i Tle tell településének ásatásán és az előkerült anyag feldolgozásában.